Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

zem jumta! Tik jauns

zem jumta! Tik jauns cilvēks un tik daudz ēd? Tas tak nevar būt veselīgi! Nu, es esmu ar mieru un lai Dievs tevi svētī! — Vai pēc lielā meistara mācības arī tas it kā piederas pie gudrības un visvarenības sasniegšanas, ka vajag tik daudz ēst?” 6. RAFAELS smiedamies saka: “Tas gan nē! Bet, ja man garšo, un tas tā ir, kādēļ man nevajadzētu ēst tik daudz, cik man garšo?! Paskaties uz templi Jeruzalemē, cik daudz tas ikdienas Dieva vārdā apēd visādus upurus! Vai tur vēl labāk nevarētu jautāt un teikt: “Bet Jehova tak ir īsts negausis! Katru dienu Viņš aprij daudzus vēršus, govis, teļus, aitas, jērus, vistas un baložus un zivis, un kazas un daudzus lielus maizes klaipus, un daudzus ādas maisus vīna, un pēc tādas varenas rijības Viņam vēl ir liela tieksme pēc zelta, sudraba, pērlēm un visādiem dārgākiem dārgakmeņiem!? 7. Vai tu jebkad jautāji, vai Dievs patiesi ir tāds rīma?! Nē, tu to nedarīji, jo tu zināji, ka rīmas tur ir tikai tie Dieva kalpi! Kas ir manas astoņas zivis pret tiem simts vēršiem, govīm, teļiem un tamlīdzīgi?! Ja templī Dieva kalpi nesodīti var sev ņemt tiesības Dieva vārdā tik milzīgi daudz apēst, tad kādēļ man būtu jāgavē, kur es tak noteikti vairāk esmu Dieva kalps. Kā tie rīmas templī?! 8. SNETALS saka: “Jā, jā, tev gan ir taisnība; mani tikai ļoti pārsteidza, ka tu, kā ļoti maigs jauneklis, ēšanā mūs visus esi tālu pārspējis un pavisam nerēķinies ar mums, vai varbūt arī mēs vēl nebūtu nedaudz vēlējušies no labajām zivīm!” 9. RAFAELS saka: “Vai tu jau esi piedzīvojis, ka Dieva kalpi templī jebkad būtu rēķinājušies ar to, vai upura devējam mājās vēl kas ir, ko ēst? Viņi pieņem no viņiem upurus un desmito tiesu, nemaz nerēķinoties, vai upurētājs nākamajā stundā arī nemirst badā. Un redzi, viņi grib būt Dieva kalpi un aklās tautas acīs tie arī ir! Bet tādēļ arī tikai pavisam slepeni pie sevis šos Dieva kalpus nekad neesi saucis pie atbildības; ko tad nu tu tik ļoti rūpējies par manu veselību, kur tev tak praktiski esmu pierādījis, ka es esmu īsts Dieva kalps?!” 10. RIBARS saka: “Draugs Snetal, šķiet, ar viņu nav labi strīdēties! Jaunais stipri smaržo pēc Mataela un tā nu ne no šā, ne no tā varētu mums sejā noskaitīt visu mūsu dzīves aprakstu!” 11. RAFAELS saka: “Jums nevajag tik ļoti klusu runāt, citādi es tevi grūti saprotu un acīmredzami vēl grūtāk Snetals!” 12. RIBARS saka: “Jā, jā, es esmu runājis pārāk skaļi!” 13. RAFAELS saka: “Un tomēr zināmā mērā negribēji būt no manis saprasts! Redzi, es dzirdu un redzu tavas domas; kā es it kā nedzirdētu tavus vārdus?! Redzi, dzīvniekam, kuru es tev pirmīt noliku līdzās, tomēr vēl ir daudz līdzības ar tevi! Bet es tev saku, ja tu vispirms nekļūsi tikpat pazemīgs, kā tas pelēkais dzīvnieks, tu šauros vārtiņus uz patiesu gudrību neatradīsi!” 14. RIBARS saka: “Bet saki man, draugs, kādēļ īsti tik daudzu cilvēku priekšā tu mani esi apkaunojis?” 15. RAFAELS saka: “Es tak tev te skaidri pateicu, ka savās dvēselēs jūs vēl esat tik akli, ka aiz kokiem vēl nevarat saredzēt mežu. Un cik akli jūs te bijāt, tik akli jūs vēl esat, neraugoties uz to, ka jūs par maz esat apēduši zivis! Bet ja jūs vēl gribat zivis, tad sakiet to, un jūrā gan vēl būs kādas krājumā!” 59. Aizrādījuma labās un sliktās īpašības. 1. Kāds trešais no to divpadsmit sabiedrības, vārdā BAELS, saka: “Draugi, ļaujiet arī man reiz runāt! Parasti es gan runāju maz, bet pie visām jūsu runām līdz šim vēl ir saskatāms ļoti maz gudrības. jaunajam māceklim nopietni bija taisnība, ka viņš jūs īsti krietni izsmej, jo arī es jums saku, ka aiz kokiem neredzat mežu. Padomājiet, kas esam mēs un kas — īstā lielā sabiedrība; tad pateicieties Dievam, ka mēs vēl dzīvojam! Mēs esam nožēlojami, vāji un pilnīgi nevērtīgi zemes tārpi, un tā sabiedrība sastāv no varasvīriem, kuru priekšā dreb visa zeme, un nu mēs, tārpi, vēl uzdrošināmies ar viņiem sarunāties dumjā veidā?! Vai tad mēs šeit neesam bezmaksas viesi un vai mēs neesam tikuši paēdināti? Es domāju, ja jau mēs vairāk kā pietiekami esam paēdināti, ko mēs te nu vēl tālāk gribam? Ja šī jaunekļa daba ir tāda, ka viņam, lai to apmierinātu, vajag ēst vairāk, nekā mums, izsalkušajiem tempļa plukatām, tad par to tak mums nav kritiski jābrīnās! Jo, pirmkārt, viņš neēda par mūsu naudu, un, otrkārt, tas no jūsu puses bija augstākā mērā nepiedienīgi, viņu tādēļ saukt pie atbildības! Es lūdzu jūs, kļūstiet tak reiz gudrāki! Šim jauneklim zināmā mērā klausa visi elementi, un jūs ar viņu runājat tā, it kā viņš būtu pavisam līdzīgs jums. Ak, jūs patiesi dumjie ēzeļi, jūs! Viņš Dieva gara dēļ, kas caur viņu darbojas, pelna mūsu godināšanu vairāk, nekā visi iepriekšējo laiku pravieši, un jūs pret viņu izturaties kā pret kādu jums 66

pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums templī vajadzēja stāties augstā priestera priekšā, tur jūs aiz tīras godbijības drebējāt; te vienā vietā ir miljonkārt vairāk, kā tūkstots augsti priesteri, un jūs izturaties kā pāris visīstākie nejēgas! Fui, kaunieties! Esiet klusi, klausieties un kaut ko mācieties; tikai tad runājiet ar cilvēkiem, kas ir mazāk gudri, nekā jūs! bet dievišķo jaunekli man atstājiet mierā, citādi man vajadzētu, visu citu brāļu vārdā, kas šeit sēž pie šī galda, kļūt rupjam!” 2. RAFAELS saka: “Tu nu gan esi labi runājis, mīļais Bael; bet tik asi aizrādījumi nekad nav pilnīgi kārtībā; jo tiem aizmugurē nestāv mīlestība, bet gan slēpta augstprātība. Ja tu savu brāli norāj tādā skarbumā, tad tu tavās dusmās iekarsti, sadusmojies, pats aizraujies līdz niknumam un tad neko labu nepanāc; jo uz ērkšķiem un dažiem neaug vīnogas un vīģes, un kāda ugunsgrēka vietā zāle vēl ilgi neparādās! 3. Ja tu gribi vest savu brāli, tad tev viņu aiz rokas nevajag satvert tik cieši, kā lauva satver savu laupījumu, bet, kā vista ved savus cālīšus, tā arī tev jāved tavu brāli, tad tu tiksi no Dieva uzlūkots, tā kā esi rīkojies pēc Debesu kārtības. 4. Vienmēr vispirms izmēģini mīlestības spēku un varu, ko tā spēj un cik tālu tā sniedzas! Ja izrādītos, ka tās maigumā tiek panākts maz vai nemaz, tikai tad mīlestību ietērp pilnīgas nopietnības tērpā un aiz dziļākās mīlestības ved savu brāli, viņu turēdams nopietni spēcīgi, līdz tu viņu esi uzvedis uz pareiza ceļa. Ja viņš reiz uz tā stāv, tad atsedz savu mīlestību, un tad tev brālis mūžam paliks brīnišķīgs draugs, pilns pateicības! Un tā ir labāk, jo tas kopš mūžības ir Dieva kārtībā. 5. Par šo aizrādījumu Baels ir ļoti pārsteigts, bet Snetals un Ribars par to aiz tīra prieka spiež Rafaelam rokas, jo viņiem ļoti patīk, ka iedomātajā māceklī viņi atraduši viņu cilvēku tiesību aizstāvi. 6. Bet JAUNAIS MĀCEKLIS viņiem saka: “Draugi, pateicība par kādu labu pakalpojumu ir laba, ja tam ir labs pamats. Bet, ja pamats nav pilnīgi labs, jā, īstenībā vairāk slikts, nekā labs, tad visa, lai arī cik lielā pateicība nav ne par matu labāka, kā pats pamats. 7. Snetals un Ribars ir pārsteigti par šo Rafaela piezīmi, un SNETALS Rafaelam jautā, teikdams: “Bet mīļais jaunais draugs, saki mums tomēr, kā tu to domā!? Mums šķiet, ka ar mūsu pateicību tu pavisam neesi apmierināts!” 8. RAFAELS saka: “Redziet, pēc Dieva kārtības pie kāda cilvēka beigās arī visam vajag būt pilnā kārtībā. Tīrai mīlestībai, kā visas dzīvības pamatam kā Dievā, tā cilvēkos, vajag starot no katras rīcības. Jūs tagad esat pateicīgi, ka es Bealam esmu aizrādījis, ka viņa jums izteiktais aizrādījums nebija dibināts uz mīlestības pamata, bet gan bāzējās uz dusmām, kas ir niknuma un atriebības pēcnācējs. Beals acīmredzami aizvainoja jūsu dabu, un par to jūs jūsu sirdīs slepenībā iekaisāt dusmās un tūlīt jutāt vēlēšanos, ka par to Bealam varētu tikt piešķirts īsti skarbs bāriens. Un redzat, šāda vēlēšanās ir atriebības kāres, kam tikai ellē ir mājvieta, jaunākais bērns! Bet tagad es esmu izpildījis jūsu vēlēšanos un viņam skaidri parādīju viņa aizrādījuma ļaunumu, un tad jūs abi savās sirdīs par to sajutāt prieku un tādēļ bijāt man pateicīgi. 9. Bet jūsu prieks jūsos radās ne tādēļ, ka es brāli Bealu esmu uzvedis uz Dieva kārtības pareiza ceļa, bet gan, ka es jūsu vietā pēc jūsu domām viņam esmu devis īsti spēcīgu sitienu, caur ko jūsu atriebības kārīte tika nedaudz atvēsināta, un jums bija vēl viens iemesls jūsu atriebības kāres vēl atkārtotai atvēsināšanai viņam to pārmest. Un redzat, te jūsu pateicība balstās uz tāda pamata, kas ir slikts, jo tajā nav nekāda mīlestība, un tā arī pati pateicība nevar būt labā! 10. Ak, bet ja jūsu pateicība ir īsti debešķīga prieka auglis, ka kāds nomaldījies brālis atkal ir ticis likts uz pareiza ceļa, tad tā arī ir debesu, kas saucas mīlestība, kārtības auglis, un, izejot no tāda pamata, ir laba. 11. Ja jūs, kas esat aicināti, gribat būt patiesi Dieva bērni, tad nekāds iemesls nedrīkst jūs rosināt uz kādu rīcību, kas visās tās daļās te nebalstītos uz tīru mīlestību; par kādām dusmām, kādu atriebības kāri un par kādu lai cik niecīgu ļaunu prieku jūsu sirdīs nedrīkst būt ne pēdas, jo tas piederas ellei un ne debesīm. 12. Redziet, ja jūsu mājā gulētu kāds miesā ļoti slims brālis, un viņam draudētu briesmas tikt no slimības nonāvētam, caur ko lielās skumjās jūs varētu mīļo brāli pazaudēt, tad jūs noteikti darītu visu, lai brālim viņa ciešanās palīdzētu un viņu no miesas nāves izglābtu! Kāds prieks jums būtu, ja caur jūsu pūlēm jūsu brālim stundu no stundas kļūst labāk! 13. Bet ja jūs, šādu prieku sevī sajūtat jau par jūsu brāļa miesīgu uzlabošanos — cik daudz vairāk jums visiem, kā viena un tā paša labā Tēva debesīs bērniem, ir prieks, ja kāds dvēselē slims brālis, kas, 67