Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

og 9. skoleår med. I praksis var grundskolen således allerede før 1973

udvidet fra 7 til 9 år.

En opdeling af de interviewede efter deres alder viser med stor tydelighed,

hvordan niveauet for skoleuddannelse har gennemgået en

gradvis og fortsat vækst igennem det 20. århundrede (tabel 6.1). Det

skal understreges, at tabellen kun viser skolebaggrunden blandt de

interviewede. Sammenholdt med uddannelsesniveauet i hele befolkningen

har de interviewede generelt en længere skoleuddannelse.

Den forskel kan skyldes, at undersøgelsens bortfald er skævt på dette

punkt. Specielt kan det tænkes, at den fjerdedel af den oprindelige

stikprøve, som ikke længere fandtes i 2000 (fordi de pågældende personer

var døde, rejst ud af landet eller på anden måde ikke var tilgængelige

for interviewing) havde mindre skoleuddannelse i bagagen

end dem, der stadig var i live.

De 80-93-årige, som blev født før 1920, fik for langt de flestes vedkommende

(78 pct.) kun 7 års skolegang, og det vel at mærke hyppigst

under en landsby-skoleordning, hvor der ofte kun var undervisning

hver anden dag. I denne aldersgruppe finder vi således mindre

end 5 pct., som opnåede at få en studentereksamen. 1

Befolkningsgruppen, som nu er 60-69 år gamle (dvs. født i 1930’erne),

er også præget af den meget store andel (ca 60 pct.), som kun har 7 års

skolegang bag sig. Andelen med en studentereksamen er dog dobbelt

så stor (9 pct.) som blandt de meget gamle (over 80 år), og omtrent

hver fjerde i aldersgruppen tog en realeksamen.

Går vi yderligere nedad i alder til de 40-49-årige (dvs. dem der blev

født i 1950’erne), ses den fortsatte vækst i uddannelsesniveau. Først

og fremmest bemærkes det, at de 7 års skolegang, som fortsat var

minimumskravet til disse årgange, kun blev en realitet for 6 pct.

Langt flere (25 pct.) tog det frivillige 8. og 9. skoleår med. Endvidere

ses den største ophobning at være de 42 pct. med en realeksamen.

Ligesom væksten i gruppen, der nåede helt frem til den højeste skole-

1. Ifølge den officielle uddannelsesstatistik fik mindre end 2 pct. af de årgange, der blev

født før 1920, en studentereksamen (Ørum og Fridberg, 1973).

106

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines