Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.4

30-69-årige mænd og kvinder som var medlem af et politisk parti i 1976, 1986 og 2000.

Procentandele.

modtagere er dog også i denne sammenhæng underrepræsenteret.

Generelt betragtet er andelen af medlemmer fra socialgruppe I dog

noget større end fra socialgruppe V, nemlig henholdsvis 17 pct. og

11 pct. Ud fra sammensætningen af medlemsskaren i foreninger, der

udfører frivilligt socialt arbejde, kan man antage, at den er kombineret

af både hjælpesøgende og hjælpegivende. Motiverne til at deltage

i foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, er da også miksede.

Ifølge Juuls (2002) undersøgelse angiver 54 pct. at deltage, fordi de

ønsker at møde andre mennesker, 64 pct. fordi det giver en glæde at

hjælpe andre mennesker, og 42 pct. fordi de synes det er sjovt.

Andre undersøgelser har vist, at 26 pct. af befolkningen i 1990

udførte frivilligt arbejde enten indenfor det politiske, sportslige eller

kulturelle område. I 1999 var denne andel vokset til 38 pct. (Kock-

Nielsen & Clausen 2002). Det frivillige sociale arbejde blev udført

af 7 pct. af befolkningen i 1990 og 12 pct. i 1999. Denne andel er

ifølge levekårsundersøgelsen vokset til 14 pct. i 2000. Der er altså

tale om en kontinuerlig vækst i andelen af den danske befolkning,

som er engageret i foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde.

Den frivillige sociale sektor i Danmark er dog lille sammenlignet

med de sydeuropæiske lande målt i beskæftigelse og finansielt

omfang, men relativt stor målt i forhold til omfanget af en ulønnet

og frivillig indsats (Bundesen & Henriksen 2003).

Det er i højere grad mænd end kvinder, som er medlemmer af idrætsforeninger

(henholdsvis 34 pct. og 22 pct.), og det er i langt højere

grad de yngre end de ældre, som er medlemmer. Lønmodtagere og

selvstændige er klart overrepræsenteret i idrætsforeningerne i forhold

til arbejdsløse, pensionister, efterlønsmodtagere, hjemmearbejdende

212

Pct.grundlag

1976 1986 2000 1976 1986 2000

Mænd 13 14 9 1.947 1.938 1.806

Kvinder 8 8 5 1.953 1.993 1.717

I alt 11 11 7 3.900 3.931 3.523

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines