Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 12.3

Andele af 20-93 årige, der i 2000 altid eller ofte på forskellige måder tager hensyn til miljøet.

på energiforbruget og på vandforbruget. 72 pct. sparer på energiforbruget

og 70 pct. på vandforbruget.

Der er kun én afgørende forskel mellem danskerne i forhold til deres

miljøadfærd. Det er på alle områder de yngste (20-29-årige) og de

ældste (de 80-93-årige), der udviser mindst hensyntagen til miljøet.

Hvad angår de unge kan man således konstatere, at der er en forskel

mellem tanke og handling. De helt unge er mere bekymrede for miljøet

end andre, men deres miljømæssige adfærd synes ikke at stå mål med

deres bekymring for miljøet. Halkier (1999) påpeger imidlertid, at

det at have viden om miljø og/eller miljørigtige holdninger ikke i sig

selv tilskriver, at dette vil lede til en miljøvenlig forbrugspraksis. Unge

– og også dem der identificerer sig med en miljøvenlig forbrugspraksis

– forhandler i forhold til, “hvornår de skal udføre miljøhensyn i forbrug

og prioriterer ikke miljøhensyn på bestemte praksisområder.”

Og videre skriver hun, at “Det netop [er], hvis kravet om miljøhensyn

bliver formidlet som noget absolut moralsk, at hverdagslivet bliver

hvirvlet ind i mere socialt kontrollerede relationer, som i sidste ende

kan få de unge til at reagere imod og lægge miljøansvaret fra sig som

led i at arrangere sig udenom forsøg på at overrationalisere deres hverdag.”

(Halkier 1999: 344 og 352). Dertil kommer, at de unges “vilje”

til at tage hensyn til miljøet sandsynligvis også hænger sammen med

deres faktiske mulighed herfor – herunder om de i samme omfang

246

Pct.grundlag

Mand Kvinde Begge

køn

Mand Kvinde

Ved at sortere affald 69 65 67 2.487 2.480

Ved at aflevere batterier, kemikalieog

malingsrester m.v. til de steder,

som samler dette ind

91 93 92 2.488 2.481

Ved at anvende vaskepulvere,

opvaskemidler m.m. der er mindst

skadeligt for naturen

45 49 47 2.431 2.471

Ved at spare på energiforbruget 71 73 72 2.487 2.481

Ved at spare på vandforbruget 69 72 70 2.487 2.481

MILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines