Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Når det drejer sig om tilrettelæggelsen af det daglige arbejde er der

60 pct. mænd og 60 pct. kvinder, som i 2000 mener, at de har stor

indflydelse. Det drejer sig om 47 pct. af almindeligt ansatte mænd

og 93 pct. af mænd i topledelse. Blandt almindeligt ansatte kvinder

drejer det sig om 56 pct. og blandt topledelsen om 97 pct. I den

anden ende af skalaen er det 9 pct. mænd og 7 pct. kvinder, som

mener, at de ingen indflydelse har på den daglige tilrettelæggelse af

arbejdet. Her er det 15 pct. af almindeligt ansatte mænd og ingen i topledelsen.

Blandt almindeligt ansatte kvinder drejer det sig om 9 pct.,

og i topledelsen er der ingen, der mener, at de ikke har indflydelse.

Indflydelse på arbejds- og produktionsforholdene i øvrigt

En meget stor del af lønmodtagerne mener i øvrigt, at de i varierende

grad har indflydelse på mange forhold på arbejdspladsen. Jo tættere

vi kommer på kerneområder og strategiske beslutninger for virksomhedernes

og institutionernes drift og fremtid, jo lavere bliver graden

af indflydelse naturligvis. Men selv på områder som afskedigelser,

rationaliseringer og arbejdspladsens fremtidige produktions- og

beskæftigelsesforhold er der ca. 10 pct., som mener, at de har stor

indflydelse. Godt 50 pct. mener, at de slet ingen indflydelse har på

rationaliseringer og arbejdspladsens fremtidige produktions- og

beskæftigelsesforhold, mens ⅔ mener, at de slet ingen indflydelse har

på afskedigelser. Det er altså en ganske stor andel af virksomhedernes

og institutionernes medarbejdere, der mener, at de i varierende gad

har en indflydelse selv på helt vitale beslutninger. Det område, hvor

medarbejderne generelt set efter deres egen mening har mindst indflydelse,

er på spørgsmålet om forfremmelser, hvor 7 pct. mener, at

de har stor indflydelse, mens 69 pct. mener, at de slet ingen indflydelse

har herpå.

Fysisk krævende arbejde

I modsætning til hvad man skulle tro – set i forhold til maskinel overtagelse

af store dele af produktionen i hvert fald i den private sektor

– så har andelen med fysisk krævende arbejde fra et mindre fald fra

1976 til 1986 igen været svagt stigende fra 1986 til 2000 – se tabel

10.5. Andelen af erhvervsmæssigt beskæftigede, som har fysisk krævende

arbejde, er stort set det samme i 2000, som den var i 1976.

Mænd, der er mindre selvstændige i landbruget, har hele tiden haft

den største andel med fysisk krævende arbejde, og deres andel steg

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

181

More magazines by this user
Similar magazines