Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Situationsbestemte former for faglig

og politisk deltagelse

Der er mange andre måder at være politisk aktive på end ved at være

medlem af et politisk parti. Disse andre typer af politiske aktiviteter

engagerer endvidere en langt større andel af danskerne end partipolitik.

De deltagelsesformer, som vi i det følgende belyser, er imidlertid

karakteriseret ved at være situationsbestemte (se tabel 11.8).

Nogle af disse situationsbestemte begivenheder vil dog ofte være

arrangeret af fx partier eller fagforeninger, idet strejker relaterer sig

til fagforeningsmæssige aktiviteter, og 1. maj demonstrationer vil

typisk være organiseret af politiske partier og fagforeninger.

Nogle typer af situationsbestemte politiske aktiviteter er rent individuelle

handlinger, mens andre foregår i kollektive sammenhænge.

Den hyppigste politiske eller miljøpolitiske aktivitet danskerne udfører

er at undlade at købe bestemte varer på grund af politiske eller miljømæssige

grunde. Der er en overvægt af kvinder, som agerer politisk

med indkøbskurven. Det er specielt de 20-49-årige, som er aktive

med indkøbskurven, men også de 50-69-årige og de 70-79-årige

følger pænt med omkring 31 pct. og 17 pct. Også enlige forsørgere

er aktive med indkøbskurven, idet 40 pct. af disse har undladt at

købe bestemte varer på grund af politiske eller miljømæssige grunde.

Tabel 11.8

20-93-årige som i 2000 deltog i en eller flere politiske aktiviteter.

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

223

Procentandele

Skrevet under på underskriftindsamling 27

Støttet politiske formål med penge 8

Deltaget i offentlige møder, Protestmøder, høringer 14

Deltaget i demonstrationer, herunder 1. maj 8

Deltaget i strejke 11

Været til møder i politiske bevægelser udenfor partierne 3

Af politiske/miljømæssige grunde ladet være med at købe bestemte varer 38

Kontaktet en politiker, embedsmand eller en forening for at påvirke en sag 15

Kontaktet medierne eller indsendt artikler eller læsebreve til aviser eller tidsskrifter 9

Pct.grundlag 4.981

More magazines by this user
Similar magazines