Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

af de ældste. Tilsvarende gælder, at det er disse aldersgrupper, der

sjældnest er boligejere. Uanset alder betyder det dog også noget, om

man er i den fase af livet, hvor man har stiftet familie. Blandt de

20-29-årige er der således 55 pct. og blandt de 30-39-årige 50 pct.

uden hjemmeboende børn, der bor i etagebolig, hvilket skal sammenholdes

med, at det kun drejer sig om hhv. 26 pct. og 12 pct. blandt

parrene med hjemmeboende børn i de samme aldersklasser. I alt er der

kun 10 pct. af parrene med hjemmeboende børn, der bor i etagebolig.

Der er også forskel på, hvorledes socialgrupperne har indrettet sig

på boligmarkedet. Forskellene er dog slet ikke så store, som vi har

set mht. geografi, alder og husstandssammensætning. De ufaglærte

arbejdere (socialgruppe V) skiller sig ud med den største andel i etagebyggeri

(31 pct.) og den mindste andel i ejerboliger 46 pct.). Socialgruppe

IV skiller sig noget mindre ud fra de andre socialgrupper,

idet 26 pct. bor i etagebyggeri og 63 pct. har en ejerbolig. Men ellers

er billedet noget “grumset”. Det er således ikke sådan, at jo højere

socialgruppe jo flere ejer deres bolig og jo færre bor i etagebyggeri.

Den mindste andel i etageboliger findes således i socialgruppe III

(16 pct.), og andelen, som ejer deres bolig er lige stor i socialgruppe

I, II og III (ca. 75 pct.) Inddrages tillige, hvilken socialkategori

befolkningen tilhører, fås et mere nuanceret billede. Store og større

selvstændige i landbrug og byerhverv (socialgruppe I og II) samt selvstændige

i landbrug i socialgruppe III, er de, der sjældnest bor i etagebyggeri

og oftest ejer deres bolig. Topfunktionærerne (socialgruppe

I) bor hyppigere end alle former for selvstændige i etageejendom, og

de gør det lige så ofte som de faglærte arbejdere. Men topfunktionærerne

ejer oftere deres bolig end de faglærte arbejdere. Vi ser altså,

at topfunktionærerne oftere end tilsvarende socialt placerede selvstændige

vælger at bo i lejlighed frem for i et enfamilieshus, hvilket

afspejler en forskel i livsstil.

Folk, der ikke bor i etageejendom, har som regel en større eller mindre

have i tilknytning til boligen. Enkelte andre (2 pct.) har kolonihave/nyttehave,

som ikke ligger i tilknytning til boligen. I alt har 78

pct. adgang til en have. De, der ikke har have, ligner på alle områder

de, der bor i etageejendom. Mange mennesker finder det tydeligvis

attraktivt, at kunne få “jord under neglene”, men det gælder altså

ikke alle. Have eller ej, vil alle, eller i det mindste de fleste, nok foretrække,

at kunne komme udendørs på egne enemærker – enten have

120

HVORDAN ER VORES BOLIGFORHOLD?

More magazines by this user
Similar magazines