Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Bilagstabel 15.1

Spørgsmål: “I hvilken af følgende beskæftigelser vil De placere Deres fars arbejde, mens De var

barn, dvs. frem til De fyldte 16 år?” Svarkategorier i 1976 og 2000, samt angivelse af hvordan

disse er grupperet i den fælles variabel FARBSK.

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

1976 2000 Kategori i

ny variabel

(Farbsk)

Selvstændig i landbrug med 10 ha jord eller derover 412 • 1

Selvstændig i landbrug med under 10 ha jord 152 • 1

Selvstændig i landbrug • 210 1

Selvstændig i landbrug med erhvervsarb. ved siden af 61 36 1

Landarbejder 66 • 1

Faglært arbejder 313 431 2

Ufaglært arbejder 477 337 2

Funktionær med rutinepræget arbejde 61 115 2

Funktionær med ret selvstændigt arbejde 130 228 2

Overordnet funktionær 107 194 3

Overordnet tjenestemand 73 65 3

Tjenestemand af anden slags 96 120 2

Selvstændig i liberalt erhverv 34 48 4

Selvstændig i byerhverv uden ansatte 133 80 4

Selvstændig i byerhverv med 1-5 ansatte 197 134 4

Selvstændig i byerhverv med 6-20 ansatte 65 63 4

Selvstændig i byerhverv med over 20 ansatte 20 26 4

Andet 43 17 7

Ingen beskæftigelse (hjemmearbejdende/pensionist) • 14 7

Ved ikke 4 31 7

Uoplyst 10 14 7

Irrelevant (ikke kendt far) 54 39 7

Data mangler 48 • 7

Ikke interviewet i 1976 199 • 7

Irrelevant • 24 7

I alt 2.755 2.226

Anm.: Antal svar i de enkelte kategorier er anført for hvert år.

• betyder, at kategorien ikke forekom det år.

Kilde: SFI’s undersøgelser af Befolkningens leveforhold i 1976 og 2000.

307

More magazines by this user
Similar magazines