Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

udfører et andet arbejde. Ca. 3 ud af 4 arbejder dog under 10 timer

i dette andet arbejde.

Der har været talt og skrevet meget de senere år om, at erhvervsarbejde

i eget hjem er i vækst. Vi kan ikke belyse, om andelen af lønmodtagere,

der har erhvervsarbejde i eget hjem, har været stigende

eller faldende fra 1976 til 2000, idet spørgsmålet kun er stillet i 2000.

Tabel 10.5 viser andelen af lønmodtagere, der har erhvervsarbejde i

eget hjem i 2000. Det er 87 pct. af lønmodtagerne, der sjældent eller

aldrig erhvervsarbejder i eget hjem. 2 pct. gør det næsten hele tiden,

mens 11 pct. gør det mellem ? og ? af arbejdstiden. Der er meget stor

forskel på de to sidste grupper. De, der næsten hele tiden arbejder

hjemme, er primært ikke-faglærte kvinder fra socialgruppe V. De,

der arbejder hjemme mellem ? og ? af arbejdstiden, består af lige

mange mænd og kvinder, og de kommer alt overvejende fra socialgruppe

I og II. I socialgrupperne III, IV og V er det 90 pct. og derover,

der sjældent eller aldrig udfører erhvervsarbejde i eget hjem,

mens de tilsvarende andele i socialgrupperne I og II udgør ca. 70 pct.

Indflydelse på arbejdstidens placering og tilrettelæggelsen

af det daglige arbejde

Der er en klar sammenhæng mellem lønmodtagernes placering i

arbejdspladshierarkiet og så den indflydelse, som de har på placeringen

af deres arbejdstid. Samlet set mener 33 pct. mænd og 25 pct.

kvinder i 2000, at de har stor indflydelse på placeringen af egen

arbejdstid. 21 pct. af almindeligt ansatte mener dette, mens 74 pct.

af topledelsen blandt mænd mener dette. Blandt kvinder er det 19

pct. af almindeligt ansatte og 67 pct. af topledelsen, der mener, at

de har stor indflydelse. I den anden ende af skalaen er der 48 pct. af

almindeligt ansatte mænd og 7 pct. af topledelsen, der mener, at de

ingen indflydelse har på arbejdstidens placering. Blandt kvinder er

de tilsvarende tal 43 pct. og 5 pct. 5

5. European Foundation (2001) fandt helt tilsvarende for dem på 15 år og derover, at

58 pct. mente, at de har indflydelse, og at 42 pct. mener, at de ingen indflydelse har

på arbejdstidens placering. Sammenlignet med EU-landene som helhed er det en

forholdsvis høj andel, der i Danmark har indflydelse på arbejdstidens placering.

Gennemsnittet for EU-landene er 44 pct.

180

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines