Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Sådan har det ikke altid været

Der er sket en markant forbedring i danskernes boligforhold i løbet

af de sidste 25 år, og forbedringerne er kommet alle til gode. Dette

ses af tabel 7.2, der omfatter hele befolkningen opdelt på aldersgrupper.

Tabellen er konstrueret på baggrund af “Befolkningens

levekår i tal 1976, 1986 og 2000” (2003).

Sammenlignes boligstandarden over tid for forskellige grupper af

befolkningen, findes den forbedrede boligstandard især i hovedstaden

og blandt enlige uden børn. Ses på andelen, som boede i boliger, der

ikke opfyldte minimumskravene var det i hele den 30-69-årige

befolkning 15 pct. i 1976, 7 pct. i 1986 og 2 pct. i 2000. Over hele

perioden er der således tale om et fald på 13 procentpoint. Til

sammenligning var andelen i hovedstaden såvel som blandt enlige

uden børn godt 30 pct. i 1976, ca. 20 pct. i 1986 og 5 pct. i 2000.

Her ser vi et noget mere markant fald på mere end 25 procentpoint.

Andelene, som havde boliger af moderne standard, var blandt hele

befolkningen 62 pct. i 1976, stigende til 83 pct. i 1986 og 93 pct. i

2000, altså en stigning på 30 procentpoint. I hovedstaden var de tilsvarende

tal 31 pct., 53 pct. og 81 pct., hvilket giver en stigning på

Tabel 7.2

Forskellige mål på boligstandard. Procentandele blandt forskellige aldersgrupper i 1976, 1986 og 2000.

124

20-29 år 30-69 år 70-79 år 80+ år

1976 2000 1976 1986 2000 1986 2000 2000

Bor i etageejendom 36 49 27 22 18 37 25 30

Har sommerhus 5 3 13 13 12 8 8 6

Mindre end ét værelse

pr. beboer

12 7 9 4 5 0 0 -

Minimumskravene til en

bolig ikke opfyldt

22 7 15 7 2 14 1 5

Moderne boligstandard 53 77 62 83 93 59 90 79

Noget eller stærkt generet

af fugt, træk eller kulde

12 11 10 10 5 11 4 4

Pct. grundlag 1 1.257 780 3.907 3.923 3.522 541 441 213

1. Antallet kan variere lidt fra det angivne pga. skiftende antal uoplyste besvarelser. Procentandelene er dog altid beregnet pga. det

faktiske antal besvarelser på et givent spørgsmål.

HVORDAN ER VORES BOLIGFORHOLD?

More magazines by this user
Similar magazines