Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 8.6

Procentvis fordeling efter, hvor ofte man føler sig uønsket alene. Særskilt for alder og for køn. 2000.

ikke har lidt de tab, som en del af de ældre har oplevet. Sagt på en

anden måde: De 30-69-årige har ikke de unges mangeloplevelse og

ikke de ældres tabsoplevelse.

Når flere i de ældste aldersgrupper siger, at de ofte er uønsket alene,

skyldes det netop, at de har lidt tab – ikke at de har nået en høj alder.

Der er nemlig ganske få blandt såvel de 70-79-årige (1 pct.) og de

80+-årige (2 pct.), der siger, de ofte er uønsket alene, hvis de har

nogen de bor sammen. Bor de derimod alene, er der i begge aldersgrupper

15 pct., som er uønsket alene ofte.

Ensomhed er ikke, som mange tror, et storbyfænomen. Andelen, som

ofte er uønsket alene, er således næsten den samme i alle geografiske

områder. Der er ingen klar sammenhæng mellem at føle sig uønsket

alene og den socialgruppe, man tilhører, og forskellene er ikke ret store.

Inddrages socialkategori, findes den mindste andel ofte uønsket alene

blandt store selvstændige (nemlig ingen) efterfulgt af funktionærer

tilhørende socialgruppe II (1pct.). Den største andel, som ofte er

uønsket alene, findes blandt de selvstændige i byerhverv fra socialgruppe

III (7 pct.) efterfulgt af de ikke-faglærte arbejdere (6 pct.).

Vi har allerede nævnt, at det blandt de ældre især er aleneboende,

som ofte føler sig uønsket alene. De har mistet deres partner, og børnene

er flyttet hjemmefra. Men hjemmeboende børn er ikke noget værn

mod ensomhed. De, som ikke har nogen partner, men har hjemmeboende

børn, er nemlig lige så hyppigt uønsket alene ofte, som dem

uden partner og uden hjemmeboende børn – i begge tilfælde 10 pct.

DET SOCIALE LIV

Alder Køn

Uønsket alene 20-29 år 30-69 år 70-79 år 80+ år Mand Kvinde

Ofte 3 4 7 11 4 5

En gang imellem 23 13 11 15 13 16

Sjældent/aldrig 74 83 82 74 83 79

I alt 100 100 100 100 100 100

Pct.grundlag 779 3.517 450 223 2.484 2.485

143

More magazines by this user
Similar magazines