Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 6.8

De 60-93-årige fordelt efter højest gennemførte uddannelse. Opdelt efter faders beskæftigelse,

da interviewpersonen var barn (op til 16 år). Procent.

Selvstændig Funktionær Faglært Ikke- Alle 1

Den form for uddannelse, som belyses i denne undersøgelse, fandt

som tidligere nævnt i alt væsentligt sted i de unge år og er derfor

spredt ud over perioden fra ca 1920 til i dag. Erhvervsstrukturen og

dermed forældrenes placering heri har undergået store forandringer

i den forløbne periode. Derfor må man for at få et bedre billede af

den sociale arvs betydning koncentrere analyserne omkring generationer,

der har levet under sammenlignelige forhold. Vi har valgt at

sammenholde to aldersgrupper: de 30-44-årige og de 60-93-årige.

I forhold til de gamle (60-93 år) er de unge (30-44 år) karakteriseret

ved en dramatisk lavere andel uden uddannelse med erhvervskompetence

(‘restgruppen’). Se tabel 6.7 og 6.8. Til gengæld er der langt

flere unge med en videregående uddannelse. Denne hovedtendens

genfindes inden for næsten alle opvækstmiljøer. Særlig bemærkelsesværdigt

er faldet i andelen uden uddannelse blandt personer, hvis

far var selvstændig landmand. Det kan her muligvis spille en rolle,

at der til landbrugserhvervet i dag er knyttet en formel uddannelse,

hvilket ikke var tilfældet, da de gamle respondenter skulle overveje

uddannelse og erhvervsvalg. At overtage gården krævede således

ingen formel uddannelse. – En anden bemærkelsesværdig udvikling

114

arbejder faglært

arbejder

Land- Byerhv. Byerhv. Over- Selvst. Rutinebrug

med uden ordnet arbejde arbejde

ansatte ansatte stilling

Ingen uddannelse 65 24 42 19 22 32 33 53 46

Erhv.udd.

(fx lærling)

24 52 44 41 44 42 56 39 38

KVU eller MVU 8 22 14 29 20 20 10 8 13

LVU 2 2 0 12 13 5 1 0 3

I alt 99 100 100 101 99 99 100 100 100

Pct.grundlag 363 123 59 59 45 62 125 230 1.098

1. Inkl. interviewpersoner, hvis far havde en anden erhvervsmæssig position end de nævnte.

Kilde: Undersøgelserne af Befolkningens levekår i 1976, 1986 og 2000.

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines