Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.9

De erhvervsmæssigt beskæftigede fordelt efter hvor hyppigt de i deres arbejde anvender tekster

på et andet sprog end dansk. Opdelt efter samlet uddannelsesniveau. Procent.

Anvender Højst Student Lærling Anden Kort Mellem- Lang Alle 1

fremmed- 10. kl. mv. efg-udd. faglig videreg. lang videreg.

sprogede udd. udd. videreg. udd.

tekster udd.

Daglig 2 10 7 6 13 11 25 9

Ofte 5 15 14 12 17 20 24 14

I nogen grad 14 16 18 11 16 21 29 18

Sjældent 20 27 25 23 31 33 17 26

Aldrig 58 31 36 48 23 15 4 33

I alt 99 99 100 100 100 100 99 100

Pct.grundlag 407 99 1.238 282 394 418 241 3.113

Anm.: For en nærmere definition af hyppighederne, se appendix til kap. 15.

1. Inkl. personer uden oplyst uddannelse.

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

uddannelse ofte i kontakt med den slags tekster; 25 pct. er det ligefrem

dagligt. Og kun 4 pct. fra denne befolkningsgruppe angiver, at

de aldrig anvender tekster på et fremmed sprog.

Der er en tæt sammenhæng mellem uddannelsesniveau og indplacering

i socialgruppe. Derfor er det heller ikke overraskende, at vi ser

de samme forskelle mellem socialgrupperne. Fordelingen inden for

socialgruppe I er næsten identisk med fordelingen blandt personer

med en lang videregående uddannelse, og fordelingen inden for socialgruppe

V er tilsvarende meget lig fordelingen blandt personer uden

uddannelse ud over grundskoleniveau.

Længerevarende ophold i udlandet

Hver fjerde har været på ophold i udlandet

Vi har set på befolkningens sproglige forudsætninger for at komme i

dialog med verden uden for Danmarks grænser. Et mere direkte

udtryk for en aktiv omverdensorientering finder vi i befolkningens

faktiske adfærd i forhold til den verden, der ligger uden for landets

grænser. Man kan se tv-programmer, film og læse bøger om, hvad der

sker i udlandet. Man kan hjemmefra kommunikere med mennesker

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

293

More magazines by this user
Similar magazines