Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Bild, T. m.fl. (1992)

Fællesskab og forskelle. Sammenfatningsrapport fra APL-projektet.

Carma: Ålborg Universitet.

Bild, T. & Madsen, M. (1994)

De unges syn på arbejdsliv og politik. Analyse på baggrund af APL-datamaterialet.

Carma, Ålborg Universitet.

Bille, L. (1997)

Partier i forandring. En analyse af danske partiorganisationers udvikling

1960-1995. Odense: Odense Universitetsforlag.

Borchorst, A. (red.) (2002)

Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag.

Bundsen, P. & Henriksen, L. S. (2003)

Frivilligt socialt arbejde, i: J. E. Larsen & I. H. Møller (red.): Socialpolitik.

København: Gyldendal.

Christensen, A-D. (1994)

Køn, ungdom og værdiopbrud, i: Andersen, J. & Torpe, L. (red.)

(1994): Demokrati og politisk kultur. Rids af et demokratisk medborgerskab.

Herning: Systime.

Christensen, A-D. & Siim, B. (2001)

Køn, demokrati og modernitet. Mod nye politiske identiteter. København:

Hans Reitzels Forlag.

Elklit, J.; Møller, B.; Svensson, P. & Togeby, L. (2000)

Hvem stemmer – og hvem stemmer ikke? Århus: Magrudredningen.

European Foundation for the Improvement of Living and

Working Conditions (2002)

Industrial relations in the EU Member States and candidate countries.

Dublin: European Foundation.

Giddens, A. (1991)

Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.

234

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines