Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 3.14

Resultater for multinominal regression af om respondenter fra 1986 er med i 2000. Beregnet for

deltagelse i 1976, køn, civilstand, familiesocialgruppe og alder.

antyder, at bortfaldet mellem 1986 og 2000 er mindre systematisk

end mellem 1976 og 1986, hvor det dog med undtagelse af socialgruppe

III heller ikke var signifikant forskelligt mellem socialgrupperne.

Der er mellem 1986 og 2000 tale om et forholdsvis større

bortfald end mellem 1976 og 1986. Dette større bortfald ser således

i nogen grad ud til at være mere tilfældigt end det bortfald, der kunne

ses mellem 1976 og 1986.

Alder har en positiv og signifikant sammenhæng med bortfaldet. Det

er altså især ældre respondenter, der ikke deltager i undersøgelsen i

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

Koefficient Signifikans

Ikke interviewet i 2000

Konstantled -1,424 0,000

Deltog ikke i 1976 0,692 0,000

Deltog i 1976 0,000 -

Mand -0,244 0,002

Kvinde 0,000 -

Civilstand: Gift -0,176 0,073

Civilstand: Ugift 0,000 -

Familiens socialgruppe, ikke placerbar 1,638 0,130

Familiens socialgruppe I -0,805 0,277

Familiens socialgruppe II -0,575 0,352

Familiens socialgruppe III 0,353 0,451

Familiens socialgruppe IV 0,352 0,431

Familiens socialgruppe V 0,000 -

Alder 0,016 0,021

Familiens socialgruppe, ikke placerbar •alder -0,025 0,161

Familiens socialgruppe I •alder 0,007 0,631

Familiens socialgruppe II •alder -0,002 0,884

Familiens socialgruppe III •alder -0,011 0,243

Familiens socialgruppe IV •alder -0,005 0,569

Familiens socialgruppe V •alder 0,000 -

Antal observationer 4.535

Kilde: Egne beregninger.

67

More magazines by this user
Similar magazines