Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 10

FAGLIG ORGANISERING,

ARBEJDSLØSHED OG

ARBEJDSMILJØFORHOLD

AF JØRGEN ELM LARSEN

Indledning

For lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende er risikoen for

arbejdsløshed og arbejdsmiljøforholdene en vigtig del af dagligdagen

og af stor betydning for deres velfærd.

Vi starter med at se på, hvor stor en del af de erhvervsmæssigt beskæftigede,

der er medlem af en fagforening, og hvor stor en del af lønmodtagerne

der er arbejdsløshedsforsikrede. Dernæst belyser vi de

erhvervsmæssigt beskæftigedes risiko for at opleve arbejdsløshed,

deres vurdering af hvor hurtigt de mener, at de kan finde et nyt

arbejde og deres bekymring i forhold til usikkerhed i ansættelsen.

Endelig belyser vi en række faktorer, der samlet set udgør en væsentlig

del af arbejdsmiljøet.

Af hensyn til sammenligneligheden med den tidligere rapportering

fra undersøgelsen fra 1976 og 1986 har vi i dette kapitel valgt at

belyse nogle af de samme elementer ved arbejdsmiljøforholdene, som

Hansen (1986) tog op i sin bog om “Danskernes levekår – 1986

sammenholdt med 1976”.

168

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines