Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

om et dårligt helbred mindsker chancerne for at blive gift og få børn?

Vi kan ikke besvare spørgsmålet, blot konstatere, at parrene med

børn alt i alt har et bedre helbred (56 pct. er godt stillet) end andre,

og at de ugifte uden børn alt i alt har det dårligst (44 pct. er godt

stillet på det samlede helbreds mål). Som tidligere nævnt har vi i analyserne

taget højde for, at alderen har stor betydning for, om man

befinder sig i den fase af livet, hvor man har etableret sig i parforhold

og fået børn, og at børnene endnu ikke er flyttet hjemmefra,

idet vi også her kun har betragtet de 30-59-årige.

Bliver vi sundere og raskere?

Ja. Måske. Måske ikke. Det kommer helt an på, hvilke mål for helbred

vi betragter.

Der er ingen tvivl om, at tandsundheden er blevet væsentligt forbedret

fra 1976 til 2000. Eksempelvis havde kun 27 pct. af de 30-69årige

gode tænder i 1976. Denne andel var i 1986 34 pct. og er i

2000 oppe på 44 pct. Forbedringen findes i alle aldersgrupper og

gælder både mænd og kvinder. Danskere tilhørende socialgruppe I

og II har altid haft relativt gode tænder, og her kan ikke spores nogen

forbedring i den betragtede periode. Det er de “lavere” socialgrupper,

der har høstet frugterne, og især har de ufaglærte fået en bedre tandstatus.

Andelen med gode tænder er således steget fra 17 pct. i 1976

til mere end det dobbelte – 38 pct. – i 2000.

Sundhedstilstanden er også forbedret, når vi ser på andelen, som ofte

lider af stærk træthed, idet der fra 1976 til 2000 kan konstateres et

fald fra 25 pct. i 1976, 20 pct. i 1986 til 16 pct. i 2000 blandt de

30-69-årige. Også her gælder det, at forbedringen er kommet alle

aldersgrupper og begge køn til gode.

Førligheden og mobiliteten er forbedret fra 1976 og frem til i dag.

I 1976 var der således 80 pct., som uden besvær kunne gå en tur på

15 minutter og 76 pct. som kunne gå op af trapper uden besvær. I

1986 var de tilsvarende andele 86 pct. og 85 pct. Fra 1986 har andelene

holdt sig nogenlunde uændret, men der er ingen kategori, som

har fået det dårligere.

NOGLE HELBREDSASPEKTER

157

More magazines by this user
Similar magazines