Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 11.4 viser andelen af mænd og kvinder blandt 30-69-årige,

som var medlem af et politisk parti i 1976, 1986 og i 2000. I 2000 er

7 procent af den danske befolkning medlem af et politisk parti

sammenlignet med 1976, hvor 11 pct. var medlem af et politisk parti.

Partimedlemmernes alderssammensætning er i 2000 blevet endnu

mere skæv end i 1976. I 1976 var 8 pct. af de 30-39-årige medlemmer

og 13 pct. af de 60-69-årige, mens de tilsvarende andele i 2000

var henholdsvis 4 pct. og 12 pct. Der har især været et markant fald

i andelen af medlemmer af politiske partier i socialgruppe II og III,

og det er især blandt selvstændige, at der er sket et kraftigt fald. I

1976 lå de selvstændiges andel betydeligt over gennemsnittet. Også

lønmodtagernes andel er faldet. I 1976 lå deres andel over gennemsnittet,

mens den i 2000 lå under gennemsnittet. Kvinder har i både

1976, 1986 og i 2000 haft en betydeligt lavere andel end mænd, som

var medlem af et politisk parti. I 2000 er der næsten dobbelt så mange

mænd som kvinder, som var medlem af et politisk parti. Blandt personer

med andet modersmål end dansk er der i 2000 kun ca. halvt så

mange som blandt personer med dansk som modersmål, som er medlem

af et politisk parti. Kontanthjælpsmodtagere har en lav andel af

medlemmer på 4 pct., mens dagpengemodtageres andel ligger på 6 pct.

Der er i 2000 en større andel af danskerne, som er med i en miljøeller

naturbeskyttelsesforening, end som er medlem af et politisk parti.

Der er en lidt større andel af kvinder end af mænd, som er medlem

af en miljø- eller naturbeskyttelsesforening. Det er især de 40-69årige,

som er medlemmer i denne type foreninger, og der er en klar

overvægt af personer fra socialgruppe I og II. Andelen af medlemmer

i en miljø- eller naturbeskyttelsesforening fra socialgruppe I er

over tre gange så stor som fra socialgruppe V. Også personer med et

andet modersmål end dansk er stærkt underrepræsenteret i denne

type forening.

Det er især kvinder og ældre, som er medlemmer af foreninger, der

udfører frivilligt socialt arbejde. Der er ca. dobbelt så stor en andel

kvinder som mænd, som er medlem. En del af forklaringen herpå er

dog, at det især er de 70-93-årige, som er medlem af disse foreninger.

Over 20 pct. af de 70-93-årige er medlemmer mod kun 6 pct. blandt

de 20-29-årige. Det er værd at bemærke, at etniske minoritetsgrupper

i lige så høj grad er medlemmer som danskere, og at næsten en

fjerdedel af førtidspensionisterne er medlemmer. Kontanthjælps-

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

211

More magazines by this user
Similar magazines