Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Men det mest interessante er, at de generelle forskelle mellem mænds

og kvinders holdning går igen blandt lønmodtagerne. Over 60 pct. af

de mandlige lønmodtagere mener, at fagforeningernes rolle er blevet

mindre, mens kun 40 pct. af kvindelige lønmodtagere mener dette.

Og omvendt mener næsten en fjerdedel af kvindelige lønmodtagere,

at fagforeningernes rolle er blevet større, mens kun en tiendedel af

mandlige lønmodtagere mener dette.

Der er en klar sammenhæng mellem socialgruppetilhørsforhold og

så vurderingen af fagforeningernes rolle. Mens 63 pct. af socialgruppe

I mener, at fagforeningernes rolle er blevet mindre, så er der kun 37

pct. i socialgruppe V, som mener det samme. Omvendt gælder, at

18 pct. i socialgruppe V mener, at fagforeningernes rolle er blevet

større, mens kun 8 pct. i socialgruppe I mener det samme.

Hvor mange meldte sig hhv. ind og ud af

en fagforening fra 1976 til 2000?

Vi har belyst, hvor stor en andel af lønmodtagerne som over tid forbliver

i en fagforening, eller som skifter status til at være medlem af

en arbejdsgiverforening eller vælger at melde sig ud af fagforeningen.

Vi har også belyst, om dem, der overgår fra at være lønarbejder til at

være pensionist, fortsat opretholder deres medlemskab af fagforeningen.

22 pct. af dem, som fra 1976 til 1986 var blevet pensionister, og som

i 1976 havde været medlem af en fagforening, opretholdt deres medlemskab,

selvom de var blevet pensioneret. Af dem, som var lønmodtagere

både i 1976 og i 1986, og som havde været medlem af en

fagforening i 1976, var 89 pct. fortsat medlem af en fagforening i

1986, 4 pct. var overgået til at være medlem af en arbejdsgiverforening,

og 7 pct. var uorganiserede.

29 pct. af dem, som fra 1986 til 2000 var blevet pensionister, og som

i 1986 havde været medlem af en fagforening, opretholdt deres medlemskab,

selvom de var blevet pensioneret. Af dem, som var lønmodtagere

både i 1986 og i 2000, og som havde været medlem af en

fagforening i 1986, var 92 pct. fortsat medlem af en fagforening i

2000, 2 pct. var overgået til at være medlem af en arbejdsgiverforening,

og 6 pct. var uorganiserede.

220

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

More magazines by this user
Similar magazines