Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Endnu et træk ved svarmønstret på disse spørgsmål skal nævnes. I

lighed med spørgsmålet om udviklingen i leveforholdene i Danmark

er der en markant stigning i andelen af “ved ikke”-svar. Når der spørges

til støtten til arbejdsløse, steg “ved ikke”-andelen blandt 30-69-årige

i de tre undersøgelser fra 7 pct. i 1976, til 12 pct. i 1986 og til 17

pct. i 2000. For spørgsmålet om støtte til folkepensionister var de

tilsvarende andele 5 pct., 5 pct. og 12 pct., og for spørgsmålet om

støtte til syge var de 14 pct., 19 pct. og 30 pct. Forudsat at der ikke

er tale om en markant anderledes interviewhåndtering i de tre undersøgelser,

tyder denne udvikling i “ved ikke”-svarene på, at der samtidig

med de beskrevne bevægelser i holdningen til disse velfærdsydelser

er en stadig større andel af befolkningen, der er ligeglade eller

indifferente over for disse spørgsmål.

I 2000 blev der spurgt til støtten til yderligere tre grupper, nemlig

førtidspensionister, bistandsklienter og unge under uddannelse. En

sammenligning af holdningen til de 6 grupper afslører nogle interessante

forskelle (se tabel 16.8).

“Ved ikke”-andelene topper, når der spørges til støtten til førtidspensionister,

syge og bistandsklienter. Mere end hver tredje har ikke

en mening om støtten til disse grupper. Omvendt er støtten til folkepensionister

det, de fleste har en mening om, nemlig 87 pct.

Tabel 16.8

Vurderingen af støtten til 6 udvalgte grupper i 2000 blandt 20-93-årige. Procent.

322

For lille Passende For stor Ved ikke I alt Pct.

grundlag

Støtten til:

Arbejdsløse 14 56 10 20 100 4.968

Folkepensionister 61 26 0 13 100 4.999

Førtidspensionister 28 36 2 35 101 4.967

Personer under sygdom 31 34 1 34 100 4.965

Bistandsklienter 13 36 16 35 100 4.966

Unge under uddannelse 40 38 2 19 99 4.962

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

More magazines by this user
Similar magazines