Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

eningsmæssige aktiviteter forstår vi imidlertid som en del af den samlede

politiske deltagelse, og historisk har der da også været et tæt

samspil mellem den faglige og politiske del af arbejderbevægelsen i

Danmark. Disse bånd er i dag løsnet betydeligt, bl.a. fordi fagforeningerne

i dag rummer en medlemsskare, der spænder vidt i deres

politiske ståsted. Men faglige aktiviteter må stadig grundlæggende

forstås som en del af den samlede politiske deltagelse i samfundet.

Politikbegrebet er dog ikke nemt at afgrænse og definere (se fx Jæger

1999). På dansk findes kun ordet politik til at beskrive, hvad englænderne

fx har tre begreber for: Politiske handlinger og processer

(“politics”), politikkens indhold (“policy”) og det politiske system og

dets institutioner (“polity”) (se Goul Andersen 1995, Jæger 1999).

Dette viser kompleksiteten ved at definere noget som distinkt “politisk”.

Vi har valgt et perspektiv på faglig og politisk deltagelse, der vægter

den integrative side af demokratiet og medborgerskabet. Det vil sige,

at vi ikke primært opfatter faglig og politisk deltagelse som et

spørgsmål om at opnå egne fordele, men i højere grad som et spørgsmål

om at gøre en indsats for og at bidrage til fællesskabet gennem

forskellige former for faglig og politisk deltagelse i både det “lille”

og det “store” demokrati (se også Goul Andersen, Torpe & Andersen

2000). Medborgerskabsperspektivet retter fokus på både deltagelse

og integration. I denne sammenhæng opfattes det som et velfærdsproblem,

hvis en bestemt gruppe ikke deltager eller ligefrem ekskluderes

fra politisk deltagelse.

Bevægelsen fra det “store” til det “lille” demokrati er ikke mindst analyseret

af de to sociologer Anthony Giddens og Ulrik Beck. Giddens

opererer med to politikformer, som han mener stadig sameksister,

men hvor den såkaldte emancipatoriske politik primært var dominerende

i moderniteten, mens den såkaldte livspolitik er dominerende

i nutidens samfund, som han kalder senmoderne. Emancipatorisk

politik handler om at reducere eller eliminere udbytning, ulighed

og undertrykkelse (Giddens 1991). Den emancipatoriske politik

har været forudsætningen for livspolitikken. Den emancipatoriske

politik fjernede – primært gennem kollektive bevægelser og handlinger

i det store demokrati – barriererne for individernes fri udfoldelse

og deltagelse og skabte betingelserne for livspolitikken. Denne

DANSKERNES FAGLIGE OG POLITISKE DELTAGELSE

203

More magazines by this user
Similar magazines