Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

85Pabriktælling

1909.

A v de 11 brænderier tilvirket i denne termin 3 mindre end 50 000 liter

raasprit, 4 tilvirket fra 50 000 til 99 999 liter, 3 fra 100 000 til 149 999 liter,

og ett mere end 150 000 liter; mens av de 10 øvrige brænderier 6 tilvirket

mindre end 50 000 liter og 4 fra 50 000 til 99 999 liter. Den gjennemsnitlige

produktion beløp sig for samtlige brænderier underett til 64 211 liter sprit av

100 pct. styrke. Ved de 11 brænderier hvorfor man har fuldstændige opgaver

beløp den gjennemsnitlige produktion sig til 81 510 liter, og ved de 10 bedrifter

hvorfor man kun har produktionsopgaver til 45 171 liter.

Ved de 11 brænderier beløp den gjeunemsnitlige produktion pr. dag sig til

mindre end 600 liter ved ett, fra 600 til 799 liter ved 6, fra 800 til 999 liter

ved ett, fra 1 200 til 1 399 liter ved ett, og over 1 400 liter ved ett. Av de

øvrige 10 brænderier hadde ett en mindre daglig produktion end 600 liter, 3 fra

600 til 799 liter og 6 fra 800 til 999 liter.

Paa de enkelte amter fordelte spritproduktionen og den derfor erlagte avgift

sig som følger:

Amter.

Hedemarken

Kristians

Nordre Trondhjem

Avgift. Sprit h 100 pet.

Kr. Liter.

2 079 375 794 055

1 273 184 485 948

180 330 68 828

Ialt 3 532 889 1 348 831

Ingen av brænderierne har avgit opgave over produktion og salg av mask

og drank.

For de senere terminer har brændevinsproduktionen og den herav beregnede

avgift stillet sig som følger:

1908-1909

1909-1910

1910-1911

1911-191'2

1912-1913

Produktionsterm in.

Tilvirket

raasprit

av 100 pet.

styrke.

Herav beregnet

avgift.

Liter. Kr.

1 348 431 3 532 889

395 588 1 036 440

1 174 598 3 077 447

552 107 1 446 520

2 499 403 6 548 43.6

More magazines by this user
Similar magazines