Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling 28

1909.

Storrelsesgrupper.

Indtægt.

Under 500 kr..

500- 999 » .

1000- 1 999 »

2 000- 2 999

3000- 3 999

4000- 4 999

5 000- 7 999

7 500- 9 999

10000- 24 999 »

25000- 49 999

50 000- 74 999 »

75 000 - 99 999 »

100 000-249 999

250 000-499 999

over 500 000

Antal bedrifter. Antal arbeidere. Samlet indtægt.

Absolute

tal.

371

313

418

316

210

148

227

95

275

127

47

20

35

5

3

Relative

tal.

Pct.

14.21

11.99

16.02

12.11

8.05

5.67

8.70

3.64

10.54

4.87

1.80

0.76

1.34

0.19

0.11

Absolute

tal.

2 226

2 353

4 117

4 715

3 493

3 159

6 564

3 633

16 443

15 499

9 075

4 902

8 710

1 395

4 417

Relative

tal.

Absolute tal.

Pct. Kr.

2.45 91 019

2.59 213 609

4.54 561 934

5.20 725 714

3.85 681 204

3.48 620 492

7.24 1 334 188

4.01 805 913

18.13 4 067 417

17.09 4 170 783

10.01 2 804 238

5.40 1 658 262

9.60 4 718 573

1.54 1 614 200

4.87 1 771 602

Relative

tal.

Pot.

0.35

0.83

2.17

2.81

2.64

2.40

5.16

3.12

15.74

16.14

10.85

6.42

18.26

6.25

6.86

Ialt 2 610 100.00 90 701 100.00 25 839 148 100.00

Av det samlede indtægtsbeløp faldt kun en forholdsvis liten del paa de

mange bedrifter med liten indtægt. Paa de 4.1 pct. av bedrifter, som tjente

over 50 000 kr., faldt der 48.54 pct. av fabrikindustrlens samlede indtægt.

Indtægten p r. ar b e id e r, sysselsat i bedriften, viser forholdsvis

endnu mindre variationer end formuen pr. arbeider, om end der naturligvis

ogsaa i dette forhold maa bli plads for væsentlige avvikelser, alt efter bedriftens

omfang, for hvis regning den drives, hvor stor kapital den benytter o. s. v.

Særlig vil dette det sidst nævnte forhold bli av den allerstørste betydning, og

det gjælder som en noget nær ufravigelig regel, at jo større kapital en bedrift

lægger beslag paa, des større vil den beregnede indtægt bli pr. arbeider.

Gjennemgaaende vil de kapitalsterkeste bedrifter ogsaa være de, som gir den

betydeligste indtægt, og følgende sammenstilling over forholdet mellem indtægt

og arbeidsstyrke vil derfor her være av interesse :

(Se tabellen næste side.)

More magazines by this user
Similar magazines