Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 24

1909.

"■■••■■,...■•■•,

Eller med andre ord av landets

34 handelsmoller hadde de 17 valsestoler

280 leieformalingsmoller - 52 —

26 bymoller - - 15

288 landsmøller - - 54 —

Ved 23 anlæg fandtes 1 valsestol. Ialt 23

c 18 — — 2 — c 36

c 8—— 3 —«24

c 8 — — 4-10 c 55

C 8 — — 11-20 c 106

c 4 — over 20 — c 140

Ved 69 bruk fandtes altsaa ialt 384 valsestoler.

Av de 4 mediebruk der var utstyrt med mere end 20 valsestoler var de 3

paa Østlandet og 1 paa Vestlandet. — At denne kostbare maskine har vundet indpas

ved et saa stort antal bruk, ja ofte ved forholdsvis smaa moiler med liten

formaling vidner tydelig nok om hvilket holt teknisk utviklingstrin den norske

molleindustri er naadd. Til sammenligning kan saaledes anføres at i Danmark i

1906 613 av landets 2 563 moiler var forsynt med ialt 979 valsestoler ; her

fandtes altsaa denne arbeidsmaskine ved 24 procent av samtlige møller hos os

bare ved 22 procent ; men mens der i Danmark faldt mere end 2 moller pr. stol,

faldt der hos os ikke engang 1 molle pr. stol.

Det er særlig den lette adgang til billig v andkraf t som har bidraget til

at utvikle denne for vort land saa vigtige industrigren, idet nemlig vore molleeiere

herved har været adskillig gunstigere stillet end sine konkurrenter i Danmark

og Tyskland, der for en væsentlig del er henvist til den kostbarere dampkraft.

Hovedmassen av vore moller — 307 eller 98 procent — drives saaledes

nu ved hjælp av vandkraft. Men ikke altid har det været saa ; ti i 1835 fandtes

endnu 14 vindmøller og 4 hestemoller, hvortil saa i 1840- og 50-aarene kom en

del dampmøller. I den anden halvpart av aarhundredet derimot, blir atter

vandkraften saa godt som eneraadende. Av de 307 vandmoller som fandtes i

1909 dreves:

120 med almindelig vandhjul.

164 — turbiner.

22 — turbiner og vandhjul.

Av de øvrige 8 moller di-eves 3 med damp, 3 med leiet elektricitet og 2 med gas

og petroleum, og desuten var 4 forsynt med dampkraft for reserve (se tabel 6 og 7).

Ialt sysselsatte molleindustrien 698 kraftmaskiner av følgende effektivitet

367 vandhjul med 4 424 eff. hk.

314 turbiner 17 206 -

7 dampmaskiner 1) « 1 514 -

10 andre motorer 404 -

Herav 4 reservemaskiner med 1205 eff. hk.

More magazines by this user
Similar magazines