Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling

1909.

Statistiske oversigter

og

(letaljoplysninger.

I. Antal bedrifter.

a) Riket ialt

b) Rikets bygder

c) Rikets byer

d) De enkelte amter:

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Buskerud

Jarlsberg og Larvik . . . .

Hedemarken

Kristians

Bratsberg

Nedenes

Lister og Randal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromso

Arbeidere og dagsverk.

a) Samlet arbeiderantal . .

Herav:

Personer i overordnet

stilling

Underbestyrere, ingeniorer

o. lign

Kontorister, regnskapsførere

o. lign

Jernstaal-

og

metalstøperier.

24

10

14

1

2

10

1

1

1

1

4

1

1

1

110

Mekaniskeverksteder.

74 41

19 8

55 33

3

4

24

2

5

3

4

2

1

2

5

1

4

1

5

4

4

Stoperier

og mekaniskeverksteder.

Metalindustri, elektrokemisk og

3

4

12

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Skibsbyggerier

Tilvirk •

delvis ning av Diverse

forbundet kjore- offentlige

med

redskaper,

og private

skot ;pi iensrl ke i e r

jevrongbrepara-

kan

.naenr tionsverk -

verk- etc .

steder.

steder.

2 3 4

5

6

48

13

35

32

20

12

917 2 033 4 390 7 780 1 120

27 88 59 '. 66 33

9 61 225, 163 12

19 127 193 220 32

7

2

■■■•■

3

•••■

2

2

9

2

5

7

5

2

2

1

6

4

3

3

8

1

■••

1

1

1

2

1

33

2

31

11

1

5

2

1

1

1

1

4

4

2

2 477

22

63

110

More magazines by this user
Similar magazines