Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Søndre Bergenhus

Kristians

Stavanger

Bergen by

Smaalenene

Amter. Kroner. Amter. Kroner.

Hedemarken

Akershus

Jarlsberg og Larvik

Buskerud

154 178

134 507

134 500

ca 120 000

117 043

114 040

98 728

85 203

74 820

21 Fabriktælling

1909.

Østlandet kr. 17 295 090

Oplandene 290 194

Sørlandet - 4 325 000

Vestlandet - 14 924 730

Trøndelagen - 2 270 755

Rikets bygder - 17 749 917

Rikets byer - 21 355 852

Av disse kr. 39 105 769 blev kr. 625 241 utbetalt i arbejdsløn for kornets formaling,

mens det formalte korn efter de i Handelsstatistikken beregnede gjennemsnitspriser

tillagt tolden skulde repræsentere en samlet værdi av kr. 35 418 600.

Leieformalingsmollernes samlede bruttoindtægt (formalingsløn) var kr. 1 1 97 311,

som fordeltes saaledes paa de enkelte amter :

Kristiania by

Nordre Trondhjem

Bratsberg

Sondre Trondhjem

Nedenes

Lister og Mandal

Nordre Bergenhus

Nordland

Romsdal

ca. 60 000

45 253

24 438

17 525

7 000

6 900

2 720

2 000

480

Formalingslønnens beregning har vistnok været forbundet med nogen vilkaarlighet

for deres vedkommende der mottar skat eller told i korn, idet værdsættelsen

av skattekornet har været hoist forskjellig, ikke alene inden samme amt, men

endog inden samme herred. Hvor avvikelsen har været særlig stor fra det inden

amtet sedvanlige forhold, har derfor en skjønsmæssig revideren av de indkomne

opgaver været nødvendig.

Fordelt paa de større landsdele faldt paa :

Østlandet kr. 435 523 eller 36.4 procent.

Oplandene 248 547 20.8

Sørland et 38 338 3.2

Vestlandet 409 645 — 34.2 a_

Trøndelagen 63 258 5. 2

Nord-Norge 2 000 0.2

Rikets bygder . . . . - 284 408 — 23.7

Rikets byer - 912 903 — 76.3

More magazines by this user
Similar magazines