Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

61

Fabriktmlling

1909.

II. Tilvirket mængde av cigaretter med opgave over de hertil

anvendte maskiner.

Cigarettilvirkning dreves av 8 av de 37 her undersøkte bedrifter. De 7 av

dem driver cigaretfabrikationen i forbindelse med andre tobaksindustrielle grener,

hvorav røktobakfabrikationen er fælles for dem alle. Hos en bedrift er cigarettilvirkningen

kombinert alene med forarbeidelsen av cigarillos.

7 av bedrifterne er beliggende i Kristiania og 1 i Aarstad ved Bergen.

Produktionen utgjorde i det hele 44 534 195 stkr. til en værdi av 562 949 kr.

og en gjennemsnitspris av 12.64 kr. pro mille. Herav faldt paa de to største

henholdsvis 17.7 og 13.4 millioner cigaretter; et par andre producerte 5.6 og

5 millioner, de øvrige 4 fra 0.9 til 0.5 millioner.

Til sammenligning kan anføres nedenfor den samlede cigaretproduktion for de

andre skandinaviske land :

Danmark

Sverige . . . . . .

Finland

Aar. Mille. Værdi i kr.

1906

1908

1908

500.0

196 662.7

1 037 343.0

uopgit

2 720 758

10 583 851

Pris pr.

1 000 stkr.

Kr.

13 83

10.18

Av maskiner for forarbeidelse av cigaret hylser har en utenbys bedrift

opført 1. Av maskiner som forfærdiger cigaretter fuldt færdig er opfort for

Kristiania 4.

Av oprivningsmaskiner for mislykkede maskincigaretter er opfort for

Kristiania 2.

Av maskiner for cigaretemballage 2 er opført

Detaljpris.

,•■■

Kristiania. Andre.

lEskemaskiner 0

Cartonnage, papstanser . . 8 2

Ialt 9 2

2 For en liten del muligens eigarillosemballage.

More magazines by this user
Similar magazines