Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

131

Fabriktælling

1909.

ballistitmasse (skytebomuld, sprit og nafta) 20 623 kg. ; av raastoffer for luntefabrikationen

(garn, krudt, bek, tjære, parafinvoks etc.) benyttedes 16 016 kg. ; av

forskjellige kemikalier (ammoniumsalte, salpetersyresalte, nitroforbindelser etc.) benyttedes

282 670 kg., av messing og mantelkopper 83 829 kg., av teendhætter

6 061 350 stkr. og av træprojektiler 1 761 200 stkr.

De 4 f yrstikf a b ri k k er tilvirket ialt 6 274 000 kg. fyrstikker (værd

2 597 700 kr.), hvortil der medgik 19 034 m. 3 aspemasse, 838 800 kg. kemikalier

etc., 431 000 kg. papir og etiketter og 4 388 m. 3 kassebord.

Oksalsyre- nafta- og isoleringsmassefabrikkerne har

ingen brukbare raastofopgaver avgit Deres produktion androg ialt til 474 666 kr.

Av denne gruppes produkter er der i 1909 og i 1913 blit utfort

Malervarer og bundstof

Oksalsyre

Jod

Tangaske

Krudt

Dynamit

Patroner

Fyrstikker

Apotekervarer

1909. 1913.

Mængde. Værdi. Mængde. Værdi.

Kg.

136 853

422 334

13 620

2 376 740

32 412

5 466

5 129 580

-

7 482

Kr.

122 600

202 700

204 300

273 300

45 400

8 200

-

1 949 200

9 700

4. Fremstilling av elektricitet og gas.

Kg.

285 069

549 768

12 149

2 520 717

17 340

1 929

17 543

5 491 475

727

Kr.

287 100

263 900

182 200

277 300

22 500

2 900

26 300

2 251 500

Av denne grappes bedrifter omfattet Fabriktællingen 81 med 1 548 arbeidere

nemlig 70 elektricitetsverker og 11 gasverker 1, det vil sige, dette var antallet av

gas- og elektricitetsverker som blev drevet selvstændig, og som av den grund har

avgit hell selvstændige opgaver. Men desuten fandtes der jo ogsaa en stor masse

elektricitetsverker, som blev drevet i forbindelse med anden industriel bedrift, og

hvis opgaver derfor er medtat paa hovedbedriftens skema. Saaledes blev f. eks.

av treemasseindustriens 101 bedrifter de 76 drevet i forbindelse med elektricitetsverk

(tildels kun for eget behov, men ogsaa for salg av lys og kraft). Sammenligningsvis

kan det anføres, at antallet av gas- og elektricitetsverker ifølge Riksforsikringsanstaltens

Industristatistik i 1909 var 69 med 637 arbeidere og i

1912 103 med 941 arbeidere, dog er heri ikke medregnet de offentlige

Antallet av gasverk er nu 16, hvorav 6 kommunale og 10 private.

900

More magazines by this user
Similar magazines