Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 38

1909.

Industrigrupper .

IV. Metalindustri.

1. Staalverk

2. Jern- og metalstoperi

3. Skrittstøperier

4. Støperi og gjottleri .

5. Mekaniske verkstedet

6. Mekaniske verksteder .fo .rb

med støperier

7. Skibsbyggerier og reparationsverfter

forb. med stoperier

og mek. verksteder .

8. Skibsbyggerier og reparationsvertter

(orb. med mek

verksteder

9. Skibsbyggerier og reparationsverfter

forovrig . .

10. Baatbyggerier . ....

11. Skibsophugningskompani .

12. J ernbanevognfabrikk er forb.

m. mek. verksted

13. Tilvirkning og reparation av

cykler

14. hjul- og vognfabrikker 1) .

15. Modelverksteder

16. Offentlige transportbedritters

reparationsverksteder ..

17. Private transportbedritiers

reparationsverksteder. . .

18. Andre offentlige reparationsverksteder

19. Smedeverksteder

20. Pengeskapfabrikker . . .

21. Redskap- og verktoifabrikker

22. Fabrikation av angler og

hegter

23 Fabrikation av skruer, spiker

samt arbeider av metalttaad

24. Jern- og staalyarefabrikker

forøvrig

25. Kobber- blik- og emaljevarefabrikket

26. Armaturfabrikker

27. Beslag- og laasetabrikker

28. Lampefabrikker

29. Vaabenfabrikker og -verkst

1) Se ogsaa gruppe X, 11.

Tabel I (forts.). Fabrikindustriens bedrifter, arbeidere,

Fordelt efter

Antal

b e _ Ant al

drifarbeiter. dere.

2 126

18 657

2 5

1 50

74 2 033

42 4 469

24 6 800

13 , 842

10 100

12 90

1 38

3 714

11 106

29 406

2 13

11 1 432

11 557

11 488

17 152

3 46

16 186

2 391

15 1 034

10 124

19 720

9 331

8 304

1 92

7 398

22 6 023 10 016 250 - 2 777

9 I 761 I 934 580 1 27 3 54

5

5

1

Selvstændig takst.

50

41

35

331 500

65 000

15000 '

3 7141 1 013 000

4 54 132 300

22 350 829 300

85 1220000, 10 472

7 110 253 700

-

8 142 158 000

1 368 555 000

12 979 2 612 500

599j 157 200

13 658 757 710

8 207 315 500

5 243 449 500

1 92 350000'

3 84 322 000

Ikke selvst.

takst.

Ingen takst.

Antal Antal Antal Antal Antal Antal

b e- arbei- Kr. be- arbei- be- arb eidrift.

dere. drift. dere. drift. dere.

2 126

10 272

1 2

1 50

40 1 340

38 4 301

Eiendomstakst.

237 000

452 600

55 000

60 000

2 401 380

6 816 230

1 1431 7 242

1 3

4 260 I 30 413

4 168

50

2 14 5 35

2 32 5 20

1 6 6 50

2 .

11 I i432

11 488

1 3 9 39

3 46

8 44

1 23

3 55

13 3 12

8 5 54

1 124

3' 61

-

4 314

More magazines by this user
Similar magazines