Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

PabriktFelling 60

1909.

Paa de mere fremtrædende amter fordeltes produktionen som følger :

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Oplandsamterne

Bratsberg

Øvrige Serlands-amter

Stavanger

Nordre Bergenhus

Øvrige Vestlands-amter

Sondre Trondhjem

øvrige Trondelagens og Nordlands-amter

Amter. Mursten. Taksten. Ron

Stkr. Stkr.

34 932 680 8 054 202

11 804 461 2 703 099

6 158 000 508 000

7 729 806 1 869 875

3 880 000 1 025 000

1 627 000 879 500

3 275 562 81 083

1 421 000 '233 500

15 502 352 3 014 542

5 000 000 70 000

1 200 000 300 000

5 946 450 6 450

4 143 000

Stkr.

1 891 400

998 068

235 000

580 800

409 000

36 000

7 029

1 156 680

523 679

102 620 311 18 745 251 5 837 656

Salgsprisen for den tilvirkede mursten varierte meget sterkt ikke alene for

de forskjellige bedrifter, men ogsaa for de forskjellige landsdele. Pr. 1 000 mursten

blev saaledes den gjennemsnitlige salgspris ved de enkelte teglverker opgit

fra kr. 12 og helt op til kr. 30. Forøvrig stillet prisen sig for de enkelte

bedrifter som følger:

Gjennemsnitspris pr. 1 000 sten.

12.0-15.o kr

15.1-18.o

18. — 21.o -

21.1— 24.o -

Over 24.o -

Antal

bedrifter.

31

'21

17

7

5

Mængde.

Stkr.

47 096 481

20 453 028

20 955 420

12 797 382

1 318 000

For noget nær halvparten av den samlede murstensproduktion var saaledes

salgsprisen under 15 kr. pr. 1 000 sten. Forøvrig gjaelder det om disse priser,

at de er det gjennemsnit, hvortil hver enkelt bedrift har avheendet sin hele produktion

uanset kvalitet og uanset, at noget er solgt med større og noget med

mindre avanse.

Ialt

More magazines by this user
Similar magazines