Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 74

1909.

1— 2

3— 5

6— 10

11— 20

21— 50

51-100

101-200

201--300 ..... • • • •

301-400

401-500

Tabel 2. Bedrifterne fordelt efter arbeiderantallets størrelsel 1885 — 1910.

Kristiania

Drammen

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Skien

Arendal

Kristiansand

Flekkefjord

Stavanger

Haugesund

Bergen 8

Aalesund

Trondhjem

Namsos

Harstad

1885. 1890. 1895. 1900. 1905. 1909 2 . 1910.

- 3 6

4 1 2 9 13

5 7 11 5 8

13 12 11 11 11

12 9 7 8 7

6 5 6 6 4

2 4 2 1 1

-

- -

1 1 1 1

- - 1

2

5

11

12

3

3

••• 2

■••■

9

12

9

7

5

1

1 1

Ialt 43 39 40 44 51 37 46

Tabel 3. Antallet av tobaksbedrifter i 1909 efter forskjellige kilder.

B y e r.

Handelskalenderen.

24

1

3

1

7

2

1

9

1

5

1

7

2

Antal bedrifter ifølge :

Landsforeningens

opgaver na. v.

23

1

3

1

8

2

1

9

1

3

1

7

1

2

1

1

Riksforsikringsanstalten.

Antal bedrifter

som er medtat

i nærværendeundersøkelse.

Ialt 65

46

37

Opgaverne er for aarene før 1900 hentet fra den officielle Fabrikstatistik; for de

senere aar fra Riksforsikringsanstaltens opgaver, hvor arbeiderautallet beregnes

ved at antallet av dagsverk i aarets løp divideres med 300.

Efter Fabriktrallingen.

3 Herav 1 i Aarstad herred.

18

1

6

2

1

9

3

1

3

1

13

1

1

5

7

1

3

1

4

■•■•

More magazines by this user
Similar magazines