Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

27

Tabel 1. Antal kornmoller i aarene 1840-1909 med opgaver

over arbeiderantal og anvendt hestekraft.

Aarstal.

Antal kornmøller.

Land. By.

Buket

ialt.

Antal

arbeidere.

357 1840')

40 397 -

1845

1850

1855

1860

1865

1870')

1875

1879

1885 3)

1890

1895

1900 4)

1905

1906

1907

1908

1909 5)

417 -

467 42 509 -

531 45 576 -

564 54 618 -

634 67 701 1 647

397 56 453 1 515

466 47 513 1 979

521 31 552 2 039

350 37 387 1 787

276 27 303 1 785

228 24 '252 1 493

- 464 1 766

- 439 1 627

- - 441 1 706

- 435 1 688

- - 441 1 738

288 26 314

Antal

dagsverk.

462 200

421 500

389 300

414 841

404 928

Fabriktælling

1909.

,M111111■■••11,4•■■•••,

420 442

415 072

431 390

1921e) 484 200

Antal eff.

hestekræfter.

23 310

23 054

24 427

24 959

27 180

23 606

1) Ifølge resi. av 23 decbr. 1839 skulde amtmændene indsende opgaver over alle moiler

med en formaling av mindst 500 tdr. korn.

14) Fra 1870 av er selve urmaterialet tilstillet byraaet.

8) Fra 1885 utelates alle bedrifter med mindre end 300 dagsverk.

4) 1900-1908 hentet fra Riksforsikringsanstaltens lndustristatistik (se side 3).

5) Uberegnet de moiler der formaler under 500 tdr. korn aarlig, jfr. side 4.

6) Fabriktællingens opgaver over antal arbeidere og dagsverk omfatter alle personer

sysselsat i bedriften, mens Riksforsikringsanstaltens opgaver kun omfatter de forsikringspligtige

; derfor det stone antal.

More magazines by this user
Similar magazines