Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktmlling 108

1909.

Av. indtægten faldt altsaa den væsentligste del paa bryggerier (66.8 pct.)

og paa destillationer (14.5 pct.).

Paa de enkelte landsdele fordelte formue og indtægt sig som følger:

Østlandet

Oplandene

Sørlandet •

Vestlandet

Trøndelagen

Nordnorge

Landsdele. Indtægt. Formue.

Riket ialt

Kr. Kr.

1 566 160 16 240 700

236 100 1 719 500

85 700 617 000

238 300 2 252 000

226 800 2 324 000

28 200 451 000

2 381 260 23 604 200

Av formuen faldt 13 359 000 kr. (56.5 pct.) paa Kristiania, 2 269 000 kr.

(9.6 pct.) paa Sondre Trondhjems amt, 1 485 000 (6.3 pct.) *paa Bergen, 1 358 500

(5.8 pct.) paa Hedemarkens amt og 1 246 200 (5.3 pct.) paa Smaalenenes amt;

mens av de øvrige amter ingen hadde herhenhørende bedrifter med saa stor

samlet formue som 1 mill. kr.

Av indtægten faldt 1 176 400 kr. (49.4 pct.) paa Kristiania, 200 600 kr.

(8.4 pct.) paa Sondre Trondhjems amt, 183 800 kr. (7.1 pct.) paa Hedemarkens

amt, 172 160 kr. (7.2 pct.) paa Smaalenenes amt, 153 300 kr. (6.4 pct.) paa

Bergen og 124 700 kr. (5.2 pct.) paa Jarlsberg og Larvik amt; mens av de

øvrige amter ingen hadde bedrifter med saa stor samlet indtægt som 100 000 kr.

Efter indtægtens størrelse fordelte endelig bedrifterne og deres indtægt sig

som følger:

Indtægtsgrupper.

Ingen indtægt

Under 1 000 kr.

1000— 1 999 kr.

2000— 2 999 -

3000— 3.999 -

4 000— 4 999

5000— 9 999 -

10 000-19 999 -

20 000-49 999 -

50 000-99 999 -

100 000 kr. og mere

Antal

bedrifter.

Absolute tal. Relative tal.

Samlet Antal Samlet

indtægt.bedrifter.indtægt.

Kr. pct. pet.

7 - 6 -

9 4 850 8 0.2

15 21 110 12 0.9

10 23 800 8 1.0

7 22 800 6 1.0

9 37 900 8 1.6

14 109 200 11 4.6

19 258 100 16 10.8

20 611 500 17 25.7

8 581 400 6 24.4

3 710 600 2 29.8

Ialt 121 2 381 260 100 100

More magazines by this user
Similar magazines