Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

43

FabriktEelling

1909.

s••■■•••,INIMIMMOIMM.,

skraatobaksproduktion og 1 bedrift kun cigartilvirkning. 4 bedrifter tilvirker

alene to slags produkter, mens de øvrige 22 tilvirker 3 eller flere sorter fabrikata.

En enkelt bedrift drev produktion av samtlige 6 sorter tobaksprodukter.

Av de enkeltelte fabrikker drev :

10 tilvirkning av skraa- og røktobak.

10 skraatobak alene.

5 skraa,- og roktobak, samt cigarer.

2 skraa- og roktobak, snus, cigaretter og eigarer.

2 skraa- og roktobak, cigaretter og cigarer.

2c roktobak og cigarretter.

2 cigarer og cigarillos.

1 skraa- og roktobak, snus, cigaretter, cigarer, cigarillos.

1 ( skraa- og roktobak, snus, cigarer.

1 cigaretter og cigarillos.

1 cigarer alene.

37

Efter dette drives altsaa :

Skraatobaktilvirkning av 31 bedrifter.

Roktobak — . 23 —

Snus —

More magazines by this user
Similar magazines