Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrometallurgisk industri. (Forts.

Tilvirkning

av

armatur,

beslag,

redskaper,

verktoi,

cykler

etc.

7

Tilvirkning

av

angler,

hegter,

skruer,

spiker,

stift, som,

knapper

etc.

Kobberogblikvarefabrikker.

16 132 637 990

76 640

30 600 2 100 75 203

25 800

33 000

250

1 150

5 250

90

67 450

30 600

8

3 995 10 950

2 100 17 378

4 808 1 440

470

10 800

145 2 450

1 723 61 000

2 900

5 956

6 682

27 000 101 253

105 693

1 700 60 000

1 532 400

36 536

6 000

108

3 813 700

9

54 455

1 614

18 500

Geværvaabenhagl-

og

kulefabrikation.

10

136 000

17 250

131 000

9 050

5 .000

8 200


1 700

24 172

117Pabrikta311ing

1909.

Pianoorgel-

og

harmoniumfabrikker.

11

9 950

1 500

6 500

1 950

■••

17 835

36 100

Guld- og

solvvarefabrikker.

12

9 674

59 586

300

270

890

11 670

5 000

8 484

42 646

Diverse

metalindustri.

13

160 338

15 350

6 106

3 280

99 583

22 487

4 123

18 791

15 350

5 968

3 400

1 145

1 000

130

15 739

Elektrokemisk

og elektrometallurgisk

industri.

14

12 224

240

11 984

■.■

Sum.

15

1 075 330

372 956

247 227

104 202

109 909

26 885

242 230

11 184

36 350

7 282

79 986

3 374

21 437

12 075

323 739

153 324

14 452

54 630

10 296

598 785

89 080

313 167

594 980

73 969

431 100

82 064

15 042

407 179

More magazines by this user
Similar magazines