Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktAling 104

1909.

Ved de nævnte bedrifter beløp altsaa den samlede produktion sig til kr.

30 842 930.

Paa de enkelte industrigrupper fordeltes denue produktion som følger:

Brænderier kr. 2 742 342

Destillationer 4 498 888

Gjær- og gjærspritfabrikker 850 619

Gjærfabrikker 323 956

Potetesmelfabrikker 1 193 399

ølbryggerier 11 519 192

ølbryggerier og mineralvandfabrikker 8 328 989

Mineralvandfabrikker 537 024

Mineralvand-, saft- og eddikfabrikker 215 489

Saftfabrikker 102 000

Eddiksyre og kulsyrefabrikker 531 032

Ialt kr. 30 842 930

Paa de enkelte amter fordelte produktionen sig som følger:

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

kr. 1 925 236 .

3 750

14 740 034

2 831 326

1 348 332

720 285

1 260 044

587 615

134 960

332 440

1 113 019

(Se tabel side 105.)

Indtægt og formue.

Sondre Bergenhus kr. 67 000

Bergen 1 801 331

Nordre Bergenhus . . 52 000

Romsdal 20 130

Sondre Trondhjem 3 457 569

Nordre Trondhjem 175 724

Nordland 148 110

Tromso 124 025

Riket ialt kr. 30 842 930

Ifølge de opgaver man i forbindelse med Fabriktuellingen har indhentet fra

ligningskommissionerne hadde av de herhenhorende bedrifter 87 egne særskilt

takserte eiendomme med en samlet takst av 17 285 030 kr.; 7 andre drev vel

ogsaa i egne ejendomme, men i forbindelse med anden virksomhet end den heromhandlede

; de resterende 37 derimot maatte enten leie lokale for sin virksomhet,

eller de blev drevet i ikke særskilt takserte eiendomme. Av den opgivne takstsum

faldt den betydeligste del — 12 791 680 kr. eller 74 pct. paa bryggerier;

paa brænderier og destillationer faldt der 1 916 000 kr. eller 11.1 pct. Av de 42

bryggerier blev de 39 drevet i egne selvstændig takserte ejendomme, mens de

øvrige 3 vel ogsaa blev drevet i egne ejendomme. men i forbindelse med

andre bedrifter end de heromhandlede. Av de 31 selvstændige mineralvandfabrikker

drev kun de 11 i egne og særskilt takserte ejendomme med en

samlet takst paa 600 000 kr., mens av de øvrige 3 vel holdt til i egne og selvstændig

takserte ejendomme, men i forbindelse Plea anden industriel virksomhet,

More magazines by this user
Similar magazines