Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrometallurgisk industri.

TilvirkTilvirkning

av

ning av

Geværangler,Pianoarmatur,

Kobber- vaaben-

hegter,

og orgel- og

beslag, og blik_ hagl-

Guld- og

skruer,

harmoni-

redskaper,

spiker,

vare-kulesolvvareumfabrikker.fabrikker. verktoi, fabrika-

stift, som,

fabrikker.

cykler

tion.

knapper

etc.

etc.

7

64

18

46

3

22

4

5

1

9

6

7

1

4

1 125

74

20

40

8

29

8

21

4

9

2

1

1

3

1

4

3

1

9

19

3

16

1

1

2

1

2

4

6

1

1

10

9

1

8

4

1

1

2

1

111

11

5

5

2

1

1

■•■•

1

Diverse

metalindustri.

12 13

15 31

11

14 20

3

10

1

1 2

1

1

5

1 3

2 4

1


2

Elektrokemisk

og elektrometallurgisk

industri.

FabriktEelling

1909.

Sum.

1 619 720 429 141 685 460 2 108 26 004

31 23 10 7 17 38 32 527

25 5 6 1 8 8 52 658

48 23 12 _4 34 26 98, 986

14

23

3

20

4

6

3

1

2

2

1

2

15

447

117

330

21

27

127

19

28

18

11

16

12

6

42

15

42

4

15

23

9

8

4

More magazines by this user
Similar magazines