Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrornetallurgisk industri. (Forts.)

Tilvirk-

Tilvirk- Ding av

fling av angler,

armatur, hegter,

beslag,

skruer,

redskaper, , spiker,

verktoi, stift, som,

cykler knapper

etc.

etc.

7 8

304 291 5 365

575 866

3 834 289

1 319

43759 556 479

1 591 6 260

6 565

Gevær- Piano-

Kobber vaaben- orgel- og

og blik- hagl- og harmoni-

vare-kule- 399 569 2 428 129 204

6

49

um-

fabrikker. fabrika- fabrikker.

tion.

9

10

15 500

661 615

2 689

67 836

16 416

81 606

123 Fabrikteelling

1909.

11 12 13 14

412 533

900

14 513

■••

Guld- og

solvvarefabrikker.

2 097 938

1 034 900

50 495

Diverse

metalindustri.

127 955

248 091

216 879

21 788

66 046

3

25

Elektrokemisk

og elektrometallurgisk

industri.

699 579

43 987

8 374 238

497 454

3 750 000

53 318 10 886 303

2

29

Sum.

15

829 139

575 866

3 834 289

662 934

127 955

1 642 805

699 579

216 879

2 141 925

1 034 900

412 533

85 737

8 374 238

497 454

3 750 000

317 215

51

3 209

More magazines by this user
Similar magazines