Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 12

1909.

opgav sit skind- og lærforbruk i kg. og kvadratfot har specifisert dette saaledes :

177 159 kg. saale- og bindsaalelær og 20 678 kg. samt 482 052 f 2 overleer og

skind. De 20 678 kg. blev opgit at være fettlær.

Foruten de heromhandlede raastoffer opgav 15 fabrikker som tilsammen anvendte

skind og lær for kr. 2 202 683 ogsaa at ba forbrukt forsaker, traad, bek,

kroker, maljer o. s. v. for tilsammen kr. 197 384 eller gjennemsnitlig for hvert

000 kr. anvendt til skind og lær kr. 89.61. Tor man gaa ut fra at dette forhold

ogsaa har gjort sig gjældende ved de øvrige bedrifter saa skulde der altsaa

ved samtlige skofabrikker ialt være forbrukt raastoffer for kr. 5 664 620 (hvorav

for 443 868 kr. forsaker etc.).

Samtlige de fabrikker som har opgit sit raastofforbruk har opgit sin produktion,

og desuten er saadanne opgaver ogsaa meddelt av 9 andre fabrikker

med 523 arbeidere, mens saadanne opgaver mangler kun for 1, eller naar ogsaa

de to bedrifter som negtet at avgi opgaver medregnes, for 3 skofabrikker med

425 arbeidere.

Ved de 17 bedrifter som hadde opgit kun værdien av sit skind- og lærforbruk

blev der tilvirket skotoi for kr. 3 557 896; ved de 6 bedrifter, som hadde opgit

kun mængden av sit skind- og lærforbruk, blev der tilvirket skoted for kr 1 447 859

og ved de 9 bedrifter som intet raastofforbruk har opgit blev der endelig tilvirket

skotøi for kr. 1 917 556. Ved samtlige her nævnte skofabrikker blev der altsaa tilvirket

skotøi for kr. 6 923 311 samt utfort reparationsarbeide for kr. 91 484. I gjennemsnit

blev der saaledes ved de 32 bedrifter som har opgit sin produktion pr. arbeider

tilvirket skotøi for kr. 3 976 og utfort reparationer for kr. 53 ; og under forutsætning

av at dette ogsaa har været tilfældet for de 3 øvrige skofabrikker skulde

der i 1909 ved skofabrikkerne ialt være tilvirket nyt skotøi for kr. 8 613 111

samt utfort reparationer for kr. 114 009. Og endelig blev der desuten ved en

filtfabrik og garveri tilvirket filt og trætofier for kr. 38 420.

Mængden av producert skotoi er opgit av 27 bedrifter med en samlet produktionsværdi

av kr. 6 428 360, idet der ved disse bedrifter blev opgit at være

tilvirket ialt 1 159 125 par, men hvormeget herav var støvler, sko eller -Wier

derom har ingen meddelt oplysninger.

Efter produktionsværdien fordelte forovrig bedrifterne sig soin følger:

10000— 24 999 kr.

25000— 49 999

50000— 99 999

100 000-249 999 e

250 000-499 999

500 000 kr. og mere

Størrelsesgrupper.

Antal

bedrifter.

3

6

7

9

4

3

Arbeidsstyrke.

39

93

219

423

335

632

Produktionsvaardi.

Kr.

50 904

232 226

602 618

1 465 395

1 474 859

3 097 309

Ialt 32 1 741

6 923 311

More magazines by this user
Similar magazines