Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

23

Fabriktaalling

1909.

Højest altsaa paa Hedemarken og lavest i Smaalenene eller samme forhold

som ved pengelønnen.

For den moderne mølleindustri spiller arbeidsmaskinerne en stor

rolle. Det vilde derfor ha været av betydelig interesse om man gjennem Fabriktællingen

hadde kunnet skaffe materiale til belysning av denne industrigrens tekniske

standpunkt. Men som rimelig er har det været vanskelig at erholde ensartede

oplysninger, hvorfor opgaverne bare egner sig til gjengivelse i en summarisk

form. Særlig er dette tilfældet med tørke, rense- og sigteindretninger. Saaledes

opgav 156 anlæg ialt at ha 490 forskjellige renseindretninger, 233 anlæg

876 forskjellige sigter og 207 anlæg 300 forskjellige torker ; men disse grupper

rummer alle mulige teknikkens utviklingstrin, saaledes f. eks. for sigternes vedkommende,

alt like fra de mest primitive melsold op til de komplicerte centrifugalsigter.

Og hertil kommer at det antal maskiner, de smaa moiler har opgit, væsentlig

omfatter saadanne, som de storre har fundet for uvæsentlige til at medregne.

For selve kvernernes vedkommende stiller imidlertid forholdene sig noget

gunstigere, omend ogsaa her specifikationen kunde ha været bedre. Ved 314

moller opgaves saaledes sammalkvernernes antal at være 1 100 og grynkvernernes

ved 232 anlæg at være 288, men om disse kverner bestod av gammeldagse tilhugne

stener, eller av kunstige hjemførte fra Tyskland eller Frankrike, derom gir

opgaverne ingen oplysning.

Med valsestoler - den moderne mølletekniks vigtigste hjælpemiddel - var

69 bruk forsynt. Disse møller fordelte sig paa de enkelte amter som følger:

Smaalenene

Akershus

Kristiania by

Kristians

Buskerud

.4 in t e r.

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Bergen by

Søndre Trondhjem

Antal Antal

handels-leieformamøller.

lingsmoller.

4 13

1 9

1 1

1 3

1 5

1 9

1 1

1

1

4 6

1 2

1

Antal

bymøller.

4

2

3

1


3

Antal Antal

lands- med over

moiler. 10 stoler.

13 1

10

1

6

2

9 1

1 1

1 1

10 3

2

3 1

More magazines by this user
Similar magazines