Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 96

1909.

Størrelsesgrupper.

Under 1 000 hl

1000— 4 999 hl.

5000— 9 999 -

10 000-24 999 -

25 000-49 999 -

50 000 hl. og mere

Ialt

Antal

bedrifter.

Disses

produktion.

Hl.

1 400

21 64 462

8 62 760

7 116 101

5 196 097

42 439 820

Til sammenligning kan anføres følgende opgaver hentet fra Maltkomiteens

indstilling av 1898.

Mellem 500 og 1 000 hl. tilvirket 2

1 000 - 5 000 - 21

- 5 000 - 10 000 10

10 000 - 25 000 6

— 25 000 - 50 000 3

— 50 000 - 100 000 - 3

Ialt 45

mere end 25 000 hl. blev i den heromhandlede produktionstermin — 1908 til 1909 —

tilvirket av folgende bryggerier : A/S Ringnes Bryggeri, A/ S Schous Bryggeri,

A/S Frydeulunds Bryggeri og A/S Christiania Bryggeri, samtlige beliggende i

Kristiania, samt A/S Hansa Bryggeri i Bergen.

Gjennemsnitsprisen for det tilvirkede bokol var 48 ore pr. liter 1. Forøvrig

stillet for de enkelte bryggerier den opgivne produktion og gjennemsnitspris sig

som følger :

Gjennemsnitspris pr. liter.

41 ore og mindre

42-44 ore

45-47

48-50

51-53

54 ore og mere

Ialt

Antal

bryggerier.

Deres

produktion.

6 5 124

3 1 720

9 5 156

6 4 041

6 19 483

9 3 302

39 38 826

Denne saavelsom de folgende gjennemsnitspriser for øl &elder alt det solgte øl

uten at noget hensyn er tat til om det er solgt paa fat eller flaske.

More magazines by this user
Similar magazines