Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Mekanisk træmasse. Tor. Vaat.

Aspemasse

Brun granmasse

Hvit granmasse

Mek. masse ialt

■••

Ialt

vaat beregnet.

1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg.

3 714

7 406

6 661

17 781

15 Fabriktælling

1909.

2 478

37 853

633 284

673 615

9 906

52 665

646 606

709 177

Procent.

Hovedmassen av denne produktion var altsaa granmasse (98.6 procent) mens

bare 1 .4 procent var aspem ass e. Fabrikationen av denne sidste var knyttet

til Sorlandets amter Bratsberg og Nedenes, saaledes faldt der paa :

Amter. Tor. Vaat.

Ialt

vaat beregnet.

1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg.

1.4

7.4

91.2

100

Procent.

Bratsberg 2 155 1 628 5 938 60

Nedenes 1 559 850 3 968 40

Aspemasse ialt . 3 714 2 478 9 906 100

Ved kokning under højt tryk, blev der av 7.4 procent av granmassen fremstillet

52 606 ton (vaat) brun gran al a s s e, hvilken produktion fordelte sig paa de

enkelte landsdele som følger:

Østlandet . . .

Oplandene

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelagen

Landsdele.

Ialt

Tor. Vaat. Procent.

vaat beregnet.

1 000 kg.

1 302

2 935

2 032

1 137

1 000 kg.

22 266

10 050

2 958

2 579

1 000 kg.

24 870

15 920

7 022

2 274

2 579

Brun masse ialt 7 406 37 853 52 606 100

47.3

30.2

13.3

4.2

5.o

More magazines by this user
Similar magazines