Views
3 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

25] Es saku: „Tagad tu

25] Es saku: „Tagad tu to nevari aptvert; bet ja tu gribi kļūt mans māceklis, tad tu to jau sapratīsi un aptversi. Bet tagad ej un, ja tu gribi, dari zināmu saviem kolēģiem!” 26] Ahaba saka: „Jā, es iešu un ar viņiem runāšu tieši, kā viņi vismīļāk klausās. Es viņiem pūtīšu acīs skaistāko miglu, lai viņi kļūst pilnīgi akli; jo tam man ir īpašs talants. Viņiem no visa tā nekas nav jāuzzina! Apsēstā izdziedināšana vakar bija pietiekami; par šodienu, kā teikts, viņiem nekas nav jādzird un jāredz! ” 27] ES saku: „Labi, labi, dari kā tev šķiet labāk! Mēs esam draugi; atbrīvojies un tad seko Man, tad tu atradīsi patiesību un dzīvību un caur patiesību kļūsi brīvs!” 183. Templietis Ahaba pie saviem kolēģiem. Viņa panākums: templieši dodas Barama māju. 1] Ahaba nu attālinās un steidzās pie saviem kolēģiem. Kad viņš pie viņiem nonāk, tad visi drūzmējas ap viņu un saka: „Bet tempļa vārdā, ko tad tu tik ilgi darīji?! Kādas bailes mēs tevis dēļ jau pārcietām! Kā tad izskatās? Ko dara brīnumvīrs? Kā tev gāja? Vai karavīri jau nāk? Mēs esam šausmīgā stāvoklī! Tu par to vēl nezini?!” 2] Ahaba saka: „Ko tad? Kas tas ir, par ko es vēl nezinu?!” 3] Vecie saka: „Stādies priekšā! Tikko pirms pusstundas atnāca trīs pilsoņi, šī apvidus jūdi; viņi mums paziņoja, ka viss Jesairas ciems esot pārgājis pie grieķiem un mums nu šeit nekas vairs neesot darāms! Ko tu uz to saki?! — Un klausies, par visu to mēs varam pateikties šim nevēlamajam burvim, kas nav nekas cits, kā elles apustulis un savās krūtīs glabā Belcebula garu! Jā, ko tu uz to saki? ” 4] Ahaba saka: „Ja tā, tas mums ir slikti un tad mēs varam lūkot, kā skaisti laicīgi tiekam prom no šejienes. Es par to gan jau vakar kaut ko dzirdēju murminām, tomēr nevarēju tā īsti saprast ko tas viss nozīmētu. Bet vispār mums arī notiek pēc taisnības! Es jums bieži teicu, ka ar mūsu muļķību un tumsu, kā mēs visi templī esam tikuši iesvaidīti, pie ļoti modinātiem grieķiem nepietiks, un ka viņiem būs viegli mūs aptīt ap pirkstu; bet tad es vienmēr lēju eļļu ugunī! Tagad ir piepildījies tas, ko es jums jau sen iepriekš izrēķināju uz pirkstiem un es nu patiesi nesaprotu, kā jūs par to vēl varat brīnīties? Es jums jau bieži teicu: „Pārstājam tomēr reiz ļaudis apmuļķot un aptumšot, jo pasaulē visam ir savas robežas, kuras nedrīkst pārkāpt! Ko tad tas mums dos, ja mēs ļaudis sistemātiski padarām par vistumšākiem nelgām?! Muļķība beidzot izvirtīs ļaunumā un tad mēs varēsim laisties lapās. Un te mums tas ir!” 5] Tauta turējās pie Mozus un praviešiem, bet mēs teicām: „Viņi ir miruši un viņu raksti kopā ar viņiem! Dievs savu gribu dara zināmu templī un norāda, kas no Mozus un praviešiem ir paturams. Tagad augstie priesteri, levīti un visi farizeji un rakstu mācītāji ir dzīvi Mozus un dzīvi pravieši! — Tā ir mūsu mācība!” 6] Simtiem reižu es jums par daudz skaidri teicu, tāda mūsu augstprātība reiz nepieciešami ņems sliktu galu. Bet tad jūs mani izsmējāt un apgalvojāt, ka tas esot pilnīgi neiespējami! Nu tas ir te! Vai arī tagad jūs vēl apgalvojat, ka tā, kas esot pilnīgi neiespējami! 7] Bet es jums vēlreiz saku, ka mums viesiem ar tā notiek pilnīgi taisnīgi, jo kas nopietnā lietā nepieņem padomu, tam arī nav līdzams! 8] Es tur pie Barama mājas pielietoju visas pūles, lai nomierinātu ļaužu satrauktos prātus; es tiem karstgalvjiem teicu, ka no Kapernaumas tūlīt šeit ieradīsies karavīri viņus pārmācīt! Un viņi smējās un teica: „Jūs uz viņiem ilgi gaidīsiet, jo jūsu sūtnis ir mūsu varā — tāpat kā jūs visi! Skatāties, kā jūs labprātīgi tiekat prom, citādi tas notiks citā veidā! Tāda bija slavenā atbilde uz manu ļaudīm izteikto brīdinājumu un draudu, ko man arī daudz labāk nevajadzēja darīt! 9] Bet kas attiecas uz burvi, tad viņš šajā lietā ir pavisam nevainīgs, jo viņš kopā ar saviem ļaudīm un Barabu tagad šajā vietā varētu būt vienīgie jūdi! Tas, ka viņš katrā ziņā, šķiet, esam mags, es negribu apšaubīt; bet, ka viņš darbojas caur Belcebulu, to es neiedrošinājos apgalvot, kaut gan ar to es negribu jums uzspiest savas domas. Ejiet nu paši un runājiet ar viņu un paši par visu pārliecinieties!” 10] Vecie jautā: „Vai viņš daudzos slimniekus jau ir izdziedinājis?” 11] Ahaba saka: „Var gan būt, kaut gan es no tā neko neredzēju. Barama mājas priekšā gan vēl stāv daudzi abu dzimumu cilvēki, pa lielākai daļai man labi pazīstamie grieķi, un sarunājas ar ļoti izveicīgo magu, vai kas citādi viņš var būt; bet nevienu slimu cilvēku es vairs neredzēju, varbūt viņš visus ir izdziedinājis tajā laikā, kad es pirmīt jūs šeit apsargāju. Bet kā teikts, ejam tagad un jūs paši par visu varē- 224

siet pārliecināties, kā tur tās lietas stāv!” 12] Vecie saka: „Vai nedraud nekādas dzīvības briesmas?” Ahaba saka: „Redziet, kas tas jau atkal ir par ļoti dumju jautājumu? Vai tad šeit jūs nu esat vairāk drošībā? Tagad mums visiem, tā, ka šeit tā lieta izveidojas tik nelabvēlīgi, ir labāk iet, kur mums vēl ko var noderēt kājas, nekā šeit starp četrām sienām ļaut sevi viegli nomaitāt!” 13] Vecie saka: „Jā, jā, tev ir taisnība, tādēļ ejam ārā un noslēdzam visus mūsu dārgumus, kuriem ir liela vērtība!” Ahaba saka: „Pavisam labi, -ejam tikai, kas tad nu tūlīt ies laupīt mūsu dārgumus?! Šīs vietas iedzīvotājiem tagad ir pavisam citas lietas, uz kurām vēst savas acis, nekā uz mūsu dārgumiem!” 14] Pēc šiem vārdiem vecie pieceļas, visu noslēdz un saviem kalpotājiem nesaka, ko viņi nu nodomājuši. 184. Tauta apstrādā farizejus un riskanti viņus piespiež pie sienas. (Mateja 12:2–4) 1] Kad viņi nu nonāk pie Barama mājas, viņi tūlīt ierauga lielu ļaužu pūli, kas par lielo izdziedināšanu aiz pārsteiguma pilnīgi satrūkušies. Bet tā kā vecie farizeji šo lielo izdziedināšanu neredzēja, tad viņi domā, ka ļaudis vēl vienmēr brīnās par vakarējo apsēstā izdziedināšanu, pie kam viņi, tāpat kā vakar, nepārtraukti sauc: „Slava tam Dāvida dēlam! Viņš ir patiess Dāvida dēls!” 2] Tātad, kad vecie farizeji to dzird, viņi kļūst dusmīgi un ļaudīm saka: „Ko jūs tik vareni brīnāties?! Mēs zinām labāk kā jūs, kā tas notika! Viņš, šis burvis, velnu neizdzen citādi, kā caur Belcebulu, velnu virsnieku! (Mt. 12:24) — un jūs viņu spējat sumināt kā Dāvida dēlu!” — Te daži vājākie tomēr sāk apmulst un farizejiem prasa, ka lai viņiem šo lietu paskaidro tuvāk un kā tas būtu iespējams — un vai velnu virsnieks šad un tad varētu veikt arī dievišķus darbus. 3] Uz šādu jautājumu vecie lapsas nebija sagatavojušies un tādēļ arī nezināja, kas viņiem jautātajiem būtu jāatbild. Bet tā, ka jautātāji manīja, ka farizejiem vajag trūkt kādam spēcīgam pamatojumam, tādēļ, ka viņi tik ilgi liek gaidīt uz atbildi, tad jautātāji teica: „Kādēļ jūs uz mūsu labo jautājumu nedodat nekādu atbildi, lai mēs saprotam pamatu, kā šis šķietamais burvis caur Belcebulu izdzen velnus un vai Belcebuls var veikt arī dievišķus darbus? Ir pavisam viegli kādu cilvēku, kas vienmēr spēj veikt ārkārtējas lietas, izkliegt par sātana kalpu un tā viņu turēt aizdomās; bet pavisam kas cits ir dot tam rokām aptveramu drošu pierādījumu! Ja jūs par savu lietu esat droši, kādēļ jūs mūsu priekšā klusējat?” 4] Vecie saka: „Mēs klusējam tāpēc, ka mēs kā no Dieva gara apgaismoti vienmēr zinām un saprotam, ko cilvēkam vajag zināt un kas mums tādēļ runājams. Ne tādēļ, ka mēs ko tādu nezinātu-bet tādēļ, ka mēs nedrīkstam un tādēļ arī negribam uz jūsu jautājumu jums dot kādu spēcīgu pierādījumu. Jūsu lieta ir vienīgi ticēt visam, ko mēs jums mācām un nevis pašiem pētīt. Jo mēs no Dieva esam iecelti visas lietas līdz dziļākam pamatam izpētīt, noslēpumus paturēt pie sevis un ļaudīm tikai tik daudz teikt, cik tas viņiem ir vajadzīgs. Vai tagad jūs mūs saprotat?!” 5] Ļaudis saka: „Ak jā, mēs jūs labi saprotam un tādēļ, ka mēs jūs jau sen tā saprotam, tad tieši saskaņā ar šādu pārāk skaidru saprašanu esam pārgājuši pie grieķiem, pie kuriem nav tādu noslēpumu tirdzniecība! Tur ir kāds Aristotelis, kāds Pitagors, kāds Platons, kāds Sokrāts un viņu darbi un raksti ir skaidri un patiesi. Bet pie jums viss arvien vairāk un vairāk tā ir tīts dziļākās miglas naktī tā, ka nevar redzēt ne sprīdi tālāk ne uz priekšu, ne atpakaļ. 6] Ko jūs gribat turēt aizdomās šo mums no Dieva sūtīto dziednieku?! Viņš mums ir darījis labu un izdziedinājis visus mūsu slimniekus, un tādēļ jūs viņu dēvējat par sātana kalpu?! 7] Bet kas tad pēc tam esat jūs, bet kas jūs mums vēl nekad neesat parādījuši kādu, lai cik niecīgu, labdarību?! Kad caur jūsu nevērtīgajiem līdzekļiem un jūsu lūgšanām jūs jeb kādu esat izdziedinājuši?!” 8] Farizeji saka: „Vai mums it kā nav nekādas apliecības?!” 9] Ļaudis saka: „Atestāti jums no tempļa, protams, ir, un ļoti plātīgi; bet kur tad ir darbi, kurus saskaņā ar apliecībām jums vienmēr jāspēj izpildīt? Tos mums vēl nekad nav nācies redzēt! 10] Bet viņš nāca pie mums bez apliecības un nu veic darbus, par kuriem gan var teikt, ka, kamēr pastāv pasaule, tādi vēl nekad no kāda cilvēka nav tikuši izpildīti! Mēs ļoti labi saprotam, kādēļ jūs gribat, lai mēs cilvēku pie mums turēt aizdomās, kaut gan patieso iemeslu izvairāties mums teikt. Klausieties! Mēs jums to atklāti varam ierīvēt zem deguna! Bet iemesls ir tas: saskaņā ar jūsu tempļa liecībām- 11] „Šis dievišķais cilvēks veic darbus visbrīnišķīgākā, vismaigākā īstenībā, kādus jāspēj veikt, bet 225