Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

11] Jo, ja caur

11] Jo, ja caur vingrināšanos cilvēks reiz ir sasniedzis kaut kādu gatavību savas iekšienes aplūkošanā, tad viņš arī ļoti viegli un drīz atrod sevī, kādas lamatas sātans viņam ir izlicis, un tad tās var krietni izpostīt un iznīcināt un uz enerģiskāko novērst visas tā paša ienaidnieka viltības. Sātans to pārāk labi zina un tādēļ ir uz čaklāko nodarbināts tieši caur visādām uz ārpusi vedošām mānu ainām pašu dvēseli nodarbināt un tad viņam ir pavisam viegli slepeni dvēselei izlikt visādas lamatas, kurās viņai beigās tā vajag sapīties, ka turpmāk viņa pavisam vairs nevar sasniegt kādu sevī ieskatīšanos, kas ir ļoti slikti. 12] Jo caur to tad dvēsele arvien vairāk tiek šķirta no viņas gara un nevar to vairs pamodināt un tas tad jau ir otrās nāves sākums cilvēkā. 13] Tagad jūs zināt, iekš kā pastāv iekšējā sevis paša aplūkošana. Tādēļ no šī brīža līdz pusdienas laikam klusībā izdariet šādu vingrinājumu un līdz tam neļaujiet nekādām ārējām parādībām sevi traucēt! Jo sātans katrā ziņā caur kādu ārēju kņadu centīsies jūs no tā atraut. Bet tad atcerieties, ka Es jums to esmu iepriekš teicis, un ātri atkal atgriezieties atpakaļ sevī!” 14] Pēc tam visi nododas pilnīgam mieram un katrs īsti spēcīgi sāk sevī ielūkoties, un šī nodarbība pavisam netraucēta turpinās veselu stundu. 225. Kāda briesmoņa, īsta Leviatana parādīšanās. Lielas algas apsolījums tiem, kas drosmīgi iztur līdz galam. Eņģelis Arhiels briesmīgo dzīvnieku padzen. Draudošais negaiss. Vājo spēcinājums. Barams, cēlais saimnieks. 1] Bet pēc kādas stundas pēkšņi atskan draudošs rībiens, it kā mājas tuvumā būtu iespēris spēcīgs zibens. Visi ļoti izbīstas un uztrūkstas; bet viņi atceras Manus vārdus un ātri atkal nomierinās. 2] Bet sātans neliek ilgi uz sevi gaidīt; drīz pēc rībiena mierā esošie, bet garā darbīgie dzird baisu šņākoņu un pēc neilga laika jūras krastā paceļas kāds dīvaina veida briesmonis. Galva līdzinās vilka galvai, tikai vismaz simts reizes lielākai; tālu no rīkles izkārusies mēle līdzinās kādai milzu čūskai, kura nepārtraukti mežonīgi lokās; abas ausis līdzinās milzīga lieluma vērša ausīm; acis izskatās kā divas kvēlojošas bronzas plates; priekškājas līdzinās kāda milzīga lāča kājām, tā pakaļkājas milzīgas lauvas kājām; ķermenis līdzinās krokodila ķermenim ar baziliska (afrikāniska vampīra) asti. Viņa kliedziens ir draudošs rībiens un viņa elpa baisa šņākoņa un svilpšana. Tādā izskatā tas izkāpj no jūras. 3] Bet krastā ganās aitas, vērši, govis, teļi un daudz ēzeļu. Nezvērs tūlīt metas uz mājas dzīvniekiem un nekavējoties vienu pēc otra aprij. Tad mājas dzīvnieki bēg, bet nezvērs tos dzen mūsu virzienā. 4] Kad vairāki to ierauga, viņi pieceļas un saka: “Kungs, šis pārbaudījums ir nedaudz par spēcīgu! Pretīgais nezvērs jau ir apēdis vairākus teļus, ap desmit aitas un divus jaunus ēzeļu kumeļus; tagad tas šeit vēlas dabūt kādu gardu kumosiņu un, savas ožas vadīts, noteikti ir izraudzījies kādu no mums, jo tagad tas, nedaudz vilcinādamies, nāk tieši uz mūsu pusi. Te tak tomēr būtu ieteicams šim nāves nesējam nedaudz griezt ceļu. Jo dabīgā ceļā cīņa ar šo bestiju nav uzsākama un par kādu uzvaru te ilgi nevarētu būt ne runas!” 5] Es saku: “Neļaujieties ne mazākā mērā traucēties! Ārēji mēs visi kopā šo nezvēru nepieveicam, jo viņš ir pilnīgs levitans; bet mūsu iekšējā spēka priekšā viņam vajag bēgt līdz pasaules galam; tādēļ esiet pilnīgi bez raizēm! Vēl nepilna stunda, un jūs esat izlauzušies cauri nāves barjerai un robežām, un jūsu algai jābūt kundzībai pār visu elli un tās karaspēku!“ 6] Tūlīt pēc šiem Maniem vārdiem nezvērs atkal vairākas reizes pēc kārtas liek dzirdēt savu dārdošo balsi un pēc tam pavisam mierīgiem, bet tomēr diezgan straujiem soļiem dodas pie mums, pavisam pārliecinoši dodams mums pazīt savu rīšanas kāri strauji kustinot savu čūskas mēli un sizdams ar savu garo un kā koks spēcīgo asti. Bet mācekļi nu ir labākā stāvoklī un bez kādām bailēm un nedrošības ļauj briesmonim sev tuvoties. 7] Kad tas nonāk desmit soļu attālumā no mums, Es tikai iekšēji eņģelim Arhielam dodu mājienu, un viņš pākšņi nostājas dzīvnieka priekšā un jautā viņam, teikdams: “Ko tu te meklē, sātan? Pazūdi — vai es tevi iznīcināšu!” Te nezvērs atver rīkli un žestikulē, it kā gribētu runāt, bet eņģelis vēlreiz pavēl viņam atkāpties! Tad dzīvnieks izdveš vairākas dārdošas skaņas un pēc tam šņākdams un svilpodams steidzas jūrā. 8] Bet kad viņš atkal bija nogrimis jūrā, tad kādu laiku ūdens lielajā līcī tik spēcīgi viļņojās kā spēcīgākā vētrā; bet tas viss mācekļus nu vairs nemaldina, un šajā pēdējā stundā viņi nododas Dieva mierā ar lielāko iekšējo dedzību. 272

9] Bet, miera stundai beidzoties, pēkšņi tuvojas spēcīgs negaiss. Gaisā atplaiksnī spoži zibeņi; spēcīgas vēja brāzmas noliec kokus gandrīz līdz zemei un no jau tumšajiem padebešiem kopā ar krusu krīt spēcīgas un smagas lietuslāses. 10] Daži vājākie mācekļi jau grib bēgt mājā; bet eņģelis saka: “Palieciet un iepazīstiet sātana tukšākos māņus! Tad viņi paliek un viegli pārvar lietu. Līst gan vienmēr straujāk, un krusas graudi lēkā visapkārt uz zemes; bet tie netrāpa nevienam cilvēkam, un lietus tikko kādu saslapina. 11] Tad eņģelis mākonim piedraud un tas nekavējoties izklīst, un iestājas tīrākā diena. Bet pēc dažiem acumirkļiem sevī ieskatīšanās laiks ir beidzies un Barams saka: “Kungs, kā tev labpartīk, šeit vai mājā! Ēdiens jau ir sagatavots!” 12] Es saku: “Ļauj vēl paiet pusstundai, un tad viss būs kārtībā! Man vēl maniem mācekļiem vajag pateikt dažus vārdus.” 13] Barams atkal iet uz savu kuģi, kur glabāja vairākas mucas laba vīna, un saviem ļaudīm liek tās nest virtuvē un tur piepildīt visas krūzes un pavāriem saka, ka ar galda klāšanu vēl jāpagaida pusstunda, un tikai tad ēdieni jāliek galdā, kad viņš viņiem dos zīmi. Bet pēc tam viņš atkal nāk pie Manis un klausās, ko visu Es mācekļiem stāstu par šo sevī ieskatīšanos un par tās derīgumu. 226. Par regulāras sevī ieskatīšanās lielo svētību. Par atkalatdzimšanu. Kontakti ar gariem caur burvestībām — ceļš uz elli. Kādēļ vajag būt sātanam. Jūdas nekaunība un bāriens. 1] Bet teiktais skanēja: “Jūs nu esat redzējuši jaunu veidu, kā cilvēks no matērijas pāriet vienmēr tīrākā un tīrākā garīgajā, un kā pa šo ceļu viņš var kļūt kungs pār sevi un caur to beigās arī pār visas ārējās pasaules dabu. Tādēļ laiku pa laikam ejiet šo ceļu Manā Vārdā, un jūs sasniegsiet lielu varu pār jūsu kaislībām un pēc tam pār visas dabas pasauli un viņpasauli, pār visu radību. 2] Jūs redzējāt ļaunās parādības, kuru sātans jums dāvāja. Jūs pārņēma bailes un šausmas; bet, uzticēdamies Maniem vārdiem, jūs sadūšojāties un atkal devāties mierā, un tādā mierā kļuvuši visa ļaunā notikuma pilnīgi meistari. 3] Bet neticiet, ka tagad jūs sātanam viņa ļauno drosmi jau esat pilnīgi nopirkuši! Cik bieži jūs atkal ķersieties pie tāda vingrinājuma ar sevi, tad jūs arī tik ilgi tiksiet no viņa traucēti, līdz jūs garā nebūsiet pilnīgi atkalatdzimuši. 4] Bet ja jūs garā reiz esat atkalatdzimuši, tad sātans uz mūžību ir zaudējis visu varu pār jums, un jūs būsiet viņa tiesneši, kā arī visu to, kurus viņš sev sagrāba un kurus jūs viņam atkal uz mūžiem atņēmsat. 5] Pēteris jautā: “Kā tad atkalatdzims? Vai tad beigās dvēselei un garan atkal vajag būt jaunas sievas miesā un no tās piedzimt atkal par jaunu?“ 6] Es saku: “Tu to vēl ilgi nevari pilnīgi aptvert. Bet kad Es reiz būšu uzbraucis tur, no kurienes Es esmu nācis, un Mans Gars darīs brīvu tavu garu, tad tu atkalatdzimšanu jau aptversi visā dziļumā un pilnībā. Bet tagad tev, un nevienam no jums tas vēl nebūtu iespējams. Bet, sekojot Manai Mācībai un caur šādiem dzīvības vingrinājumiem beigās tu pats no sevis un pats sevī sasniegsi tādu gaismu. 7] To nepatver caur kādu mācību un ārēju apmācīšanu, bet gan tam vajag tikt iegūtam sevī pašā tādā ceļā, kādu Es jums nu uz visiem laikiem rādīju. 8] Jūda saka: “Kungs, es esmu redzējis spēcīgus burvjus un garu izsaucējus un garu savaldītājus; viņi runāja ar mirušo dvēselēm un viņas runāja un darīja zināmas apslēptas lietas. Kā viņi ir iespiedušies garu pasaulē? Tā tak arī būs sava veida atkalatdzimšana?!” 9] Es saku: “Ak jā, bet ne Debesīm, kas ir Dieva tronis, bet gan ellei, kur mājo sātans un viņa eņģeļi!” 10] Jūda saka: “Ja tā, tad sātans arī ir kungs, apbruņots ar lielu, kaut arī ļaunu varu! Bet es domāju, tomēr, ja tas būtu iespējams, būtu labāk kādu sātanu iznīcināt, nevis pieļaut, ka caur viņu tiek iznīcināti tūkstots reiz tūkstoši! Kādēļ kādā dievišķā kārtībā vajag būt arī sātanam? 11] Es saku: “Tam nolūkam, ka viņš reiz arī tevi sagūstīs, tādēļ, ka to tā domā. Tu vēl esi ļoti tālu no tā, lai tikai ļoti vāji pazītu sevi, nerunājot par Dieva lielo kārtību, kas ļoti gudru iemeslu dēļ uz Zemes līdzās dienai radījusi arī nakti. Vai tu pamatu pamatā aptver Zemes laicīgo nakti un vai tu aptver ikvienas Saules, kura katra arī ir zeme, līdzīga tai, kas nes un baro tevi, mūžīgo dienu? — Bet ja tu to nesaproti, 273

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222: vai negribat naudu viņiem tūlīt
 • Page 223 and 224: grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei
 • Page 225 and 226: siet pārliecināties, kā tur tās
 • Page 227 and 228: nu virsnieka palīdzību! Bet kam j
 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā