Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 9.10: Timefortjeneste for ergoterapeuter fordelt på sektor, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 384 118

Gennemsnit 262 267

Variationskoefficient 0,15 0,23

Nedre kvartil, P25 239 237

Median 256 252

Øvre kvartil, P75 274 275

Median/P10 1,11 1,11

P90/Median 1,19 1,27

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 384 118

Gennemsnit 221 219

Variationskoefficient 0,13 0,16

Nedre kvartil, P25 204 201

Median 216 211

Øvre kvartil, P75 232 229

Median/P10 1,11 1,09

P90/Median 1,18 1,26

Anm.: Tal for ledere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

9.3.5 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke er

præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende ergoterapeut

i den kommunale sektor opgøres til 281 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale

sektor kan opgøres til 286 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 9.11.

Tabel 9.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 262 267

Værdi af spisepause 19 19

Inkl. betalt spisepause 281 286

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

9.3.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 9.9, for ledende ergoterapeuter

generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

9. ERGOTERAPEUTER 97

More magazines by this user
Similar magazines