Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 43.3: Timefortjeneste for kommunale tandplejere fordelt på køn, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 452

Gennemsnit 214

Variationskoefficient 0,23

Nedre kvartil, P25 196

Median 208

Øvre kvartil, P75 221

Median/P10 1,15

P90/Median 1,15

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 452

Gennemsnit 174

Variationskoefficient 0,11

Nedre kvartil, P25 163

Median 175

Øvre kvartil, P75 185

Median/P10 1,18

P90/Median 1,11

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår endvidere af tabel 43.3, at der ingen forskel er i lønspredningen i henholdsvis

den øverste og den nederste del af lønfordelingen, når man ser på fortjenesten pr. præsteret

time, P90/Median og Median/P10 er således lige store. For den standardberegnede timefortjeneste

ses, at lønspredningen er størst i den nedre del af lønfordelingen.

43.2.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af tandplejernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 151 kr., svarende til omkring 70 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 43.4. Ferie pr. præsteret time udgør 26 kr., hvilket svarer til ca.

12 pct. Pensionen udgør 24 kr. pr. præsteret time.

43. TANDPLEJERE 579

More magazines by this user
Similar magazines