Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af de tekniske

servicemedarbejdere i kommunerne en standardberegnet timefortjeneste på mellem 147 kr.

og 175 kr.

Lønspredningen opgjort som fortjeneste pr. præsteret time ekskl. genetillæg er mindre for

mandlige tekniske servicemedarbejdere end kvindelige tekniske servicemedarbejdere, jf. variationskoefficienten

i tabel 45.5. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg er lønspredningen ens for mænd og kvinder.

Opgjort ekskl. genetillæg har mandlige tekniske servicemedarbejdere i den kommunale sektor

en løn på 193 kr. pr. præsteret time, mens kvindelige tekniske servicemedarbejdere har en løn

på 177 kr. pr. præsteret time, jf. figur 45.9. Anskues den standardberegnede timefortjeneste, er

timelønnen for en mandlig og kvindelig serviceassistent i den kommunale sektor henholdsvis

164 kr. og 146 kr., jf. figur 45.10.

Figur 45.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale tekniske servicemedarbejdere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

12

10

8

6

4

2

Figur 45.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale tekniske servicemedarbejdere

fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

45.3 Lokal løndannelse for tekniske servicemedarbejdere

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for tekniske servicemedarbejdere

i kommunerne.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

45. TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE 601

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines