Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 17.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for håndværkere fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 2.073 2.855 96 2.951 1.072 74 1.146

Gennemsnit

Variationskoeffi-

- - 226 218 218 218 229 218 228

cient - - 0,14 0,15 0,24 0,15 0,17 0,32 0,18

Nedre kvartil, P25 - - 209 200 195 200 206 192 205

Median - - 221 213 213 213 221 211 220

Øvre kvartil, P75 - - 235 230 234 230 241 226 240

Median/P10 - - 1,11 1,13 1,19 1,13 1,13 1,15 1,14

P90/Median - - 1,14 1,18 1,17 1,18 1,24 1,18 1,24

Standardberegnettimefortje-

Stat Kommuner Regioner

neste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 2.073 2.855 96 2.951 1.072 74 1.146

Gennemsnit

Variationskoeffi-

- - 184 184 178 184 188 172 187

cient - - 0,09 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 0,13

Nedre kvartil, P25 - - 174 171 167 171 172 161 171

Median - - 182 181 183 181 182 172 181

Øvre kvartil, P75 - - 193 195 188 194 196 183 195

Median/P10 - - 1,09 1,12 1,19 1,12 1,11 1,13 1,12

P90/Median - - 1,11 1,15 1,08 1,15 1,21 1,13 1,20

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af håndværkerne i staten en

timeløn ekskl. genetillæg på mellem 174 kr. og 193 kr. I kommunerne har 50 pct. en standardberegnet

timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 171 kr. og 194 kr. I regionerne har

50 pct. en standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 171 kr. og 195 kr.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for både kvindelige og mandlige håndværkere i

den kommunale sektor 218 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 17.6. Ses der på den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for kvindelige og mandlige håndværkere

i den kommunale sektor henholdsvis 178 og 184 kr.

I regionerne er gennemsnittet for fortjenesten ekskl. genetillæg for kvindelige og mandlige

håndværkere i den kommunale sektor henholdsvis 218 kr. og 229 kr. pr. præsteret time, jf.

tabel 17.6. Ses der på den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen

for kvindelige og mandlige håndværkere i den regionale sektor henholdsvis 172 og 188 kr.

Da antallet af håndværkere i staten er begrænset, kan lønnen ekskl. genetillæg ikke opgøres

særskilt for mandlige og kvindelige håndværkere i staten.

202 17. HÅNDVÆRKERE

More magazines by this user
Similar magazines