Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 2.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale arkitekter fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Figur 2.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale arkitekter fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Da antallet af arkitekter i staten er begrænset kan lønnen ekskl. genetillæg ikke opgøres særskilt

for mandlige og kvindelige arkitekter i staten.

2.2.5 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at arkitekters spisepause er præsteret arbejdstid.

Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en arkitekt i den

kommunale sektor opgøres til 325 kr. pr. præsteret time, mens den i den statslige sektor kan

opgøres til 351 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 2.7.

Tabel 2.7: Løn med og uden betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Stat Kommuner

Ekskl. betalt spisepause 328 303

Frokost 24 22

Inkl. betalt spisepause 351 325

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

2.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 2.5 ovenfor, for arkitekter generelt

er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

2.3 Arkitekter, basismedarbejdere (staten)

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

165 190 215 240 265 290 315 340 365 390

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for arkitekter ekskl. specialister i staten. Endvidere

ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

Som for gruppen af arkitekter inkl. specialister behandles sidst i afsnittet øvrige ansættelsesvilkår,

som ikke er omfattet af lønstatistikken.

18 2. ARKITEKTER

pct. pct.

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

More magazines by this user
Similar magazines