Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

25. Lærere (folkeskolen)

25.1 Beskrivelse af gruppen folkeskolelærere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af folkeskolelærere omfatter ansættelser i kommuner. Desuden ses der på

ledere i folkeskolen. Først kortlægges løn og lønspredning for basismedarbejdere og ledere i

afsnit 25.2 og 25.3 beregnet på baggrund af en værdi af tjenestemandspensionen på 30 pct.

Herefter kortlægges de to grupper i afsnit 25.4 og 25.5 på baggrund af en værdi f tjenestemandspensionen

på 15 pct.

Datagrundlaget omfatter i alt 75.721 ansættelsesforhold, svarende til 49.074 årsværk, jf. tabel

25.1. Analyseenheden i tabel 25.2 og 25.3 er årsværk. I de efterfølgende analyser er den ansættelsesforhold.

Tabel 25.1: Folkeskolelærere fordelt på ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 75.721 100 49.074 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede folkeskolelærere inkl. ledere er 66 pct. kvinder, jf. tabel 25.2.

Tabel 25.2: Kommunale folkeskolelærere fordelt køn, basismedarbejdere ledere og samlet, pct. af antal

årsværk 2007.

Pct. af samlet antal årsværk Basis Ledere I alt

Mænd 31,0 3,4 34,4

Kvinder 63,8 1,9 65,6

I alt 94,7 5,3 100,0

Pct. af samlet antal årsværk i sektor Basis Ledere I alt

Mænd 32,7 64,5 34,4

Kvinder 67,3 35,4 65,6

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at ca. 5 pct. af de beskæftigede folkeskolelærere i kommuner er ledere.

Blandt lederne udgør kvinder 35 pct.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt folkeskolelærerne inkl. ledere og udgør 35

pct., jf. tabel 25.3.

25. LÆRERE (FOLKESKOLEN) 323